THỨ TƯ, NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2023 12:39

Quảng Trị tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Công văn nêu rõ, trong những năm qua, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ nợ BHXH trên số phải thu giảm dần qua các năm, số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được đảm bảo đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn còn tồn tại một số hạn chế, như vẫn còn hiện tượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; còn nhiều người vẫn chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp vẫn còn diễn ra.

Để thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp với cơ quan BHXH để tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, thanh tra yêu cầu người sử dụng lao động tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Thường xuyên rà soát, thống kê và không thực hiện công tác khen thưởng, vinh danh đối với đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN. Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài theo quy định…

UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Sở LĐ-TB&XH tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH, hằng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động gắn với việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHTN; kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...

TÚ ANH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh