THỨ HAI, NGÀY 16 THÁNG 05 NĂM 2022 12:30

Quảng Trị thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh.
Quảng Trị thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Quảng Trị thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được thành lập theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, phương thức chi trả hằng tháng khi có đủ các điều kiện như: ở thuê, ở trọ trong thời gian từ ngày 1/2 - 30/6/2022 và phải trả một khoản tiền nhà; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được thành lập theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, phương thức chi trả hằng tháng khi có đủ các điều kiện như: ở thuê, ở trọ từ ngày 1/4 - 30/6/2022 và phải trả một khoản tiền thuê nhà; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 - 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo biểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải có trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị trong tỉnh từ lúc triển khai đến khi kết thúc gói hỗ trợ; tập trung rà soát đối tượng đảm bảo tính công khai, công bằng, chính xác, đúng nguyên tắc, đúng quy trình; tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời đến tận tay đối tượng, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, vi phạm pháp luật.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh sai phạm, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động.  

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh