Quảng Trị: Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và an sinh xã hội

08:56 - 12/05/2019

30 năm sau ngày tái lập tỉnh, Quảng Trị từ một vùng đất phải chịu nhiều hậu quả nặng nề từ chiến tranh đã từng bước hồi phục và phát triển, trong đó công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả.

Người dân Quảng Trị vươn lên trong khó khăn, phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững

Tháng 7 tới đây, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1/7/1989 – 1/7/2019).

Trong những năm qua, Quảng Trị đã từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, vươn lên phát triển kinh tế xã hội; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt bình quaan7,8%/ năm. Riêng công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cũng được lãnh đạo tỉnh các thời kỳ chú trọng, quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Theo Sở LĐ – TB&XH Quảng Trị, từ năm 1989 đến nay, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, chính sách giải quyết việc làm, dự án nâng cao năng lực, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, sử dụng nguồn vốn vay giải quyết việc làm, giúp người lao động tăng thêm thu nhập, từng bước giảm nghèo hiệu quả và bền vững. Giai đoạn 2011 – 2018, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 82.526 người, bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho 10.315 người. Bên cạnh đó, công tác đào tạo và đào tạo nghề cho người lao động cũng được chú trọng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2000 chỉ 11,08% thì đến năm 2018 là 54,5%.

Tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo, như: đầu tư hạ tầng thiết yếu, nước sinh hoạt, nhà ở, đất sản xuất, bảo hiểm y tế, học phí, vay vốn phát triển sản xuất,…Cùng với việc thu hút nhiều nguồn lực và thực hiện nhiều giải pháp để giảm nghèo một cách bền vững, Quảng Trị đã thực hiện tốt cuộc vận động vì người nghèo, xây dựng và sử dụng quỹ vì người nghèo đúng mục đích, có ý nghĩa thiết thực.

Nhờ vậy, công tác xóa đói giảm nghèo tại của tỉnh đạt được những thành tựu nổi bật, đã xóa được hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm nhanh. Từ chỗ hàng năm phải đối phó chật vật với nạn đói giáp hạt, thì đến nay tỉnh cơ bản không còn hộ thiếu đói. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chuẩn cũ) chiếm trên 64,7% năm 1989 giảm xuống còn 15,43% năm 2015 và 9,77% năm 2018 (theo chuẩn mới đa chiều).

Lãnh đạo Sở LĐ - TB&XH Quảng Trị trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, miền núi cũng được triển khai thực hiện tốt, góp phần cũng cố lòng tin của nhân dân và sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội. vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã chuyển dần từ nền sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa; ngày càng có nhiều mô hình gia đình, nhóm hộ làm kinh tế giỏi,…

Ngoài ra, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện chính sách, pháp lệnh người có công, đền ơn đáp nghĩa cũng được triển khai thực hiện tốt, đúng và kịp thời. Đời sống người có công với cách mạng Quảng Trị cơ bản ngang và cao hơn người dân cùng địa bàn.

THẢO VI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›