THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2023 12:24

Quảng Trị tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa bình”

Cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện hòa bình” nhằm tìm kiếm tác phẩm có ý nghĩa với thông điệp hòa bình dự kiến đặt tại Công viên Thống nhất - Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.
Lễ thượng cờ Thống nhất non sông tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Ảnh: TTXVN)

Lễ thượng cờ Thống nhất non sông tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Ảnh: TTXVN)

Theo kế hoạch về tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa bình” năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Trị, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tổ chức Lễ hội với thông điệp hòa bình tại Quảng Trị, với mong muốn góp phần xây dựng Quảng Trị trở thành điểm đến của hòa bình, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện hòa bình” để tiếp tục tìm kiếm tác phẩm có ý nghĩa với thông điệp hòa bình dự kiến đặt tại Công viên Thống nhất - Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.

Cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa bình” Quảng Trị năm 2023 diễn ra từ 30/4-30/9/2023. Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Tác phẩm dự thi phải mang đậm giá trị nhân văn về nội dung tư tưởng, phù hợp với khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Tác phẩm mang tính nghệ thuật, phong cách hiện đại, phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam và phù hợp với cảnh quan khu di tích Quốc gia đặc biệt.

Cuộc thi do UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức, điều hành, phối hợp với các cơ quan ban, ngành Trung ương, địa phương thực hiện.

TÚ ANH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh