THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2022 05:49

Quốc hội đồng ý bội chi ngân sách năm 2020 hơn 216,4 nghìn tỷ, yêu cầu làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm

(Dân sinh) - Sáng ngày 15/6, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn ngân sách Nhà nước năm 2020 với 91,77% đại biểu tán thành. Bội chi ngân sách Nhà nước năm 2020 sau quyết toán là hơn 216,4 nghìn tỷ đồng, bằng 3,44% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Quốc hội cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước 2020.
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Theo đó, Quốc hội đồng ý phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là gần 2,28 triệu tỷ đồng, gồm số thu chuyển nguồn từ năm 2019 chuyển sang năm 2020 thu kết dư ngân sách địa phương năm 2019, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chi cân đối ngân sách Nhà nước là hơn 2,35 triệu tỷ đồng, gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021.

Với tổng thu - chi ngân sách, bội chi ngân sách Nhà nước là hơn 216,4 nghìn tỷ đồng, bằng 3,44% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách Trung ương có: Vay trong nước hơn 178,5 nghìn tỷ đồng; vay ngoài nước hơn 34,5 nghìn tỷ đồng.

Quốc hội cũng đồng ý tổng mức vay của ngân sách Nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là hơn 436 nghìn tỷ.

Dù vậy, Quốc hội lưu ý, dự báo, đánh giá tình hình, công tác lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước còn nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục.

Tỷ trọng thu ngân sách Trung ương trong tổng thu ngân sách Nhà nước có xu hướng giảm dần, hạn chế vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương; lập dự toán thu tiền sử dụng đất còn thấp.

2

Bên cạnh đó vẫn còn tình trạng sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí, chi không đúng định mức, chế độ; có địa phương còn để phát sinh mới nợ xây dựng cơ bản; chi chuyển nguồn lớn…

“Việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo các nghị quyết của Quốc hội thực hiện chưa nghiêm”, nghị quyết nêu rõ.

Vì vậy, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo trường hợp phát hiện các khoản quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước niên độ năm 2020 không đúng quy định, yêu cầu xuất toán, cắt giảm, huỷ bỏ, thu hồi ngay về ngân sách để tăng thu, giảm bội chi, tăng chi trả nợ ngân sách và xử lý theo quy định, báo cáo Quốc hội khi quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Quốc hội cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước 2020. Kết quả xử lý này và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Chính phủ báo cáo Quốc hội trước khi trình báo cáo quyết toán ngân sách 2021.

Với địa phương đã dùng nguồn tiền thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết năm 2020 trở về trước dành cho chi thường xuyên, là Hoà Bình, Vĩnh Long và Bình Phước, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các địa phương này phải bố trí dự toán ngân sách địa phương các năm sau để hoàn trả đủ số tiền này theo luật định.

Ngoài ra, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

Với Kiểm toán Nhà nước, Quốc hội giao tổ chức kiểm toán khoản 1,1 nghìn tỷ đồng dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2021 để xử lý theo quy định trong trường hợp phát hiện các khoản không đúng quy định hoặc đã hết thời gian thực hiện và giải ngân theo quy định khi quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Đáng chú ý, báo cáo tiếp thu, giải trình trước khi Quốc hội bấm nút, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, Chính phủ đã gửi Quốc hội bổ sung danh sách chi tiết kết quả xử lý trách nhiệm về tài chính - ngân sách theo Nghị quyết số 22/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 

Theo đó, có 1198 cá nhân trong danh sách đề nghị xử lý, đã phê bình, rút kinh nghiệm 759 người, khiển trách 185, cảnh cáo 110, hạ bậc lương 2, giáng chức 4, cách chức 25, bãi nhiệm 1, buộc thôi việc 11, kết án tù 1...

 

Tuy đây là con số của niên độ 2019 nhưng vẫn có 94 cá nhân mới đang xử lý.

Thanh Nhung - Mạnh Dũng

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh