THỨ BA, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2021 09:57

Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của Chính phủ

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kết quả phiên chất vấn tại Kỳ họp này đã cho thấy, các nội dung chất vấn đúng và trúng những vấn đề mà nhân dân, cử tri cả nước và các đại biểu Quốc hội quan tâm, bao quát các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.


Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, 230 lượt đại biểu Quốc hội đã tham gia chất vấn và tranh luận. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Các thành viên Chính phủ đã trả lời trực tiếp vào vấn đề được hỏi, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực và cam kết khắc phục tạo sự chuyển biến tích cực thời gian tới. 

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, mặc dù thời gian chất vấn và trả lời chất vấn giảm so với các kỳ họp trước nhưng số lượng các đại biểu tham gia và số lượng câu hỏi chất vấn tăng lên, điều đó cho thấy hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn vẫn luôn là một nội dung trọng tâm của kỳ họp. 

“Câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội một mặt thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của Quốc hội nhưng mặt khác cũng chính là sự đồng hành, chia sẻ với những khó khăn trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời cũng là những gợi ý, bổ sung những giải pháp cho các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, các Bộ, ngành hướng tới giải quyết hiệu quả các tồn tại, hạn chế, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của Nhân dân và cử tri cả nước”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận, kết thúc phiên chất vấn.


Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của Chính phủ, các vị Bộ trưởng, trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và thực hiện những điều đã cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước từ những kỳ họp trước và tinh thần của kỳ họp này. 

Thời gian chất vấn và trả lời chất vấn là có hạn, có nội dung đã được trao đổi, trả lời tương đối cụ thể nhưng cũng còn nhiều nội dung cần tiếp tục được làm rõ trong thời gian tới. Các nội dung cụ thể về từng lĩnh vực đã được kết luận tại mỗi phiên chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu, của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp, triển khai đồng bộ các giải pháp thiết  thực nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực quản lý. 

“Trên cơ sở chất vấn của các đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiêm túc nghiên cứu, chuẩn bị nghị quyết để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp, làm cơ sở pháp lý cho việc giám sát việc thực hiện; đồng thời, giúp Chính phủ, các bộ, ngành thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là những cam kết của thành viên Chính phủ trước Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. 

CHÂU GIANG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh