THỨ BA, NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2022 01:44

Quốc hội kiện toàn 50 chức danh, giảm 1 Phó Thủ tướng

(Dân sinh) - Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và nhiều chức danh lãnh đạo nhà nước khác và quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ. Chính phủ trước có 5 Phó Thủ tướng thì kỳ này kiện toàn 4, cơ bản là các nhân sự tái cử, rút đi Phó Thủ tướng so với trước. Khối tư pháp cũng được kiện toàn.
Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, và kiện toàn 50 chức danh, giảm 1 Phó Thủ tướng - Ảnh 1.

Quang cảnh họp báo chiều nay 17/7

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/7/2021 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, kỳ họp lần này rút ngắn 5 ngày.

Kỳ họp lần này có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung Quốc hội sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước.

Cùng  xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế- xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nước, Thủ tướng sẽ tuyên thệ trước Quốc hội

Trả lời báo chí tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều nay 17/7 tại Hà Nội, làm rõ thêm về công tác nhân sự, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, 50 chức danh sẽ được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất này. 

Theo ông Cường, kỳ họp này sẽ kiện toàn 4 Phó Thủ tướng ở khối Chính phủ, thay vì 5 Phó Thủ tướng như nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Bùi Văn Cường cho biết, đây là điểm mới, 4 Phó Thủ tướng được giới thiệu để kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất cơ bản là những nhân sự đang giữ chức vụ này ở thời điểm hiện tại (trừ trường hợp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình không tham gia Ban chấp hành Trung ương khoá XIII).

Cụ thể về phía Quốc hội kiện toàn tất cả các chức danh. Còn Chính phủ trước có 5 Phó Thủ tướng thì kỳ này kiện toàn 4, cơ bản là các nhân sự tái cử, rút đi Phó Thủ tướng so với trước. Khối tư pháp cũng được kiện toàn. 

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, và kiện toàn 50 chức danh, giảm 1 Phó Thủ tướng - Ảnh 2.

Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thông tin về chương trình, nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV

Công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Thông tin tại họp báo, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm VPQH cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành khoảng 3 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh (nếu có); phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao sẽ làm Lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Xem xét, thảo luận các báo cáo về Kinh tế - xã hội, NSNN

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021;

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Quốc hội xem xét, quyết định: Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV; nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV;

Xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 11,5 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 31/7/2021).

Hiện bộ máy Chính phủ có 22 bộ, ngành với 28 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng 5 Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình (thường trực), Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

Riêng Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Đại hội XIII không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.


Thanh Nhung

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh