THỨ SÁU, NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2021 10:46

Quốc hội quyết: Năm 2022 ngân sách Nhà nước vay hơn 572,6 nghìn tỷ đồng, lùi thời điểm cải cách tiền lương

(Dân sinh) - Quốc hội quyết định, trong năm 2022, tổng mức vay của ngân sách Nhà nước hơn 572,6 nghìn tỷ đồng; lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương, ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.
1a

Sáng nay 13/11, với 465/468 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 93,19% tổng số đại biểu tham gia), Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó quyết định lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương.

Cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi chống dịch

Theo đó, Quốc hội quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước là hơn 1,4 triệu tỷ đồng, tổng chi hơn 1,78 triệu tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là hơn 372,900 nghìn tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương hơn 347,900 nghìn tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương là 25 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2022, tổng mức vay của ngân sách Nhà nước hơn 572,6 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, bổ sung 40,322 tỷ đồng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 từ nguồn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của Ngân hàng phát triển châu Á. Số tiền này bổ sung cho ngân sách tỉnh Quảng Nam để thực hiện Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP Hội An.

Quốc hội quyết, trường hợp đã sử dụng hết nguồn ngân sách địa phương, nguồn lực hợp pháp khác để chi phòng, chống dịch COVID-19 và cam kết bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương còn dư để chi phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021 và năm 2022.

Với 465/468 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 93,19% tổng số đại biểu tham gia), Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Với 465/468 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 93,19% tổng số đại biểu tham gia), Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Nghị quyết cũng nêu rõ, lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp.

Quốc hội cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách chính sách tiền lương như thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới...

Liên quan đến vấn đề này, trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho hay, hiện nay thu ngân sách Nhà nước khó khăn, chi ngân sách Nhà nước tăng cao, đặc biệt là chi cho phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế đang là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết.

“Trước mắt trong năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho phép chưa nâng lương cho người có thu nhập thấp, mới đi làm, người hoạt động chuyên trách xã, phường; đề nghị Chính phủ nghiên cứu, cân đối nguồn lực, sớm thực hiện cải cách tiền lương, góp phần bảo đảm đời sống cho người hưởng lương, nhất là đối tượng có mức lương thấp”, ông Cường nói.

Quốc hội giao Chính phủ siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả để dành nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài...

“Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm”, Quốc hội yêu cầu.

Quốc hội cho phép chuyển nguồn 16.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 sang kế hoạch năm 2022 để phân bổ và giao kế hoạch đầu tư cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 6.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 6.000 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 4.000 tỷ đồng.

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 quyết nghị:

- Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng (một triệu, bốn trăm mười một nghìn, bảy trăm tỷ đồng).

- Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.784.600 tỷ đồng (một triệu, bảy trăm tám mươi tư nghìn, sáu trăm tỷ đồng).

- Mức bội chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỷ đồng (ba trăm bảy mươi hai nghìn, chín trăm tỷ đồng), tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP), bao gồm:

Bội chi ngân sách trung ương là 347.900 tỷ đồng (ba trăm bốn mươi bảy nghìn, chín trăm tỷ đồng), tương đương 3,7% GDP;

Bội chi ngân sách địa phương là 25.000 tỷ đồng (hai mươi lăm nghìn tỷ đồng), tương đương 0,3% GDP.

- Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỷ đồng (năm trăm bảy mươi hai nghìn, sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng).

"Theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 được Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương là ngày 1-7-2021.

Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nêu rõ: Từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Tại hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã quyết định lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đến ngày 1-7-2022, thay vì năm 2021 theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Mới đây, tại hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quyết định tiếp tục lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tính đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hai lần lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương".

Thanh Nhung - Mạnh Dũng

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh