CHỦ NHẬT, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2021 12:37

Quốc hội thông qua Nghị quyết về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Chiều 22/6, với 404/419 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 81,78%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về hưởng BHXH một lần theo Điều 60, Luật BHXH (sửa đổi). Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ 1/1/2016.

 


Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ, bà Trương Thị Mai- Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho biết đa số đại biểu tán thành quan điểm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho NLĐ tại Điều 60 của Luật BHXH năm 2014 là phù hợp với xu hướng tiến bộ và nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012.

 “Tuy nhiên, trong điều kiện việc làm của một bộ phận NLĐ chưa ổn định, cuộc sống còn gặp khó khăn, cần quan tâm đến nguyện vọng được hưởng chính sách BHXH một lần của NLĐ. Chính vì vậy, sau khi gửi Phiếu xin ý kiến và được đa số đại biểu đồng ý, Quốc hội đã quyết định ban hành dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với NLĐ”, bà Mai cho biết.

 Theo Nghị quyết, Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (năm 2014).

 Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

 Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 - 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

 - 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

 Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 - 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

 - 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Với tỷ lệ 81,78% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hưởng BHXH một lần theo Điều 60 Luật BHXH năm 2014

 Nghị quyết cũng giao cho Chính phủ chịu trách nhiệm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH hướng đến mục tiêu an sinh xã hội lâu dài cho NLĐ; thực hiện chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ của Nhà nước. Bảo đảm cho NLĐ được bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc được nhận BHXH một lần; công khai, minh bạch thông tin về việc đóng, hưởng BHXH cho NLĐ, người SDLĐ; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. Tổ chức thực hiện quy định tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này, khi cần thiết báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi Luật BHXH.

 Bên cạnh đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và đại biểu HĐND trong phạm vi trách nhiệm của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 Uỷ ban Trung ương M|TTQ Việt Nam, Công đoàn, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận, tổ chức đại diện người SDLĐ tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện Luật BHXH và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này của Quốc hội.

Ngọc Ước

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh