Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017

17:11 - 14/11/2016

Sáng 14/11, với 405/425 đại biểu tán thành (82,15%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

 

Năm 2017, tổng chi vẫn cao hơn tổng thu

Nghị quyết gồm bốn điều, trong đó điều 2 phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 nêu rõ: Ngân sách trung ương năm 2017 sẽ phân bổ theo từng lĩnh vực và chi tiết từng bộ, cơ quan trung ương. Tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số bổ sung cân đối ngân sách và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết

 

Nghị quyết nêu rõ, tỉ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2017 được giữ ổn định trong suốt kỳ ngân sách 2017- 2020. Trường hợp đặc biệt phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách tác động tăng thu ngân sách địa phương lớn, Chính phủ trình Quốc hội (QH) xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Nghị quyết cũng đề cập đến mức bội thu ngân sách, mức vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc (nếu có) của từng địa phương.

Bên cạnh việc phân bổ trên, nghị quyết QH cũng cho biết tổng số thu và chi cân đối ngân sách trung ương năm 2017. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 729.730 tỉ đồng. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 482.450 tỉ đồng.

Về chi, tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 902.030 tỉ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. 

Về ý kiến đề nghị ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ các địa phương xử lý sự cố môi trường do công ty Formosa gây ra, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, sự cố ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân của 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

Chính phủ đã khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp giải quyết hậu quả của sự cố môi trường do công ty Formosa gây ra. Mặt khác, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, Chính phủ đã ưu tiên bố trí vốn, đồng thời đã báo cáo QH giãn tiến độ thu hồi các khoản vốn ứng trước của các địa phương này. 

Bên cạnh đó, dự toán chi sự nghiệp khoa học - công nghệ năm 2017 của ngân sách địa phương 4 tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường Formosa đã được ưu tiên bố trí phân bổ ở mức tăng cao hơn so với các địa phương khác. Vì vậy, đề nghị QH chấp thuận như phương án Chính phủ trình.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án quan trọng quốc gia 

QH cũng giao Chính phủ chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, ngành, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang; hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng; ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án hợp tác công tư (PPP), xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư.

 

 

Trả lời đề nghị giải trình rõ hơn về các khoản chi chưa đưa vào định mức phân bổ, các khoản chưa phân bổ và bố trí vốn xây dựng nhà ở cho người có công của đại biểu, UBTVQH cho biết: Phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017 Chính phủ trình QH còn một số khoản chưa phân bổ, trong đó có khoản khá lớn là chi ĐTPT 3.600 tỷ đồng và chi sự nghiệp các Chương trình mục tiêu 6.547,7 tỷ đồng. Nguyên nhân của tình trạng này là do đến thời điểm phân bổ, Chính phủ vẫn chưa xác định được danh mục dự án của Chương trình mục tiêu ứng phó với biển đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, một số cơ quan chủ chương trình đang hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với việc bố trí vốn xây dựng nhà ở cho người có công: Theo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn, chính sách này đã được bố trí 7.300 tỷ đồng. UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương được giao kế hoạch vốn đầu tư trung hạn sẽ quyết định mức vốn cụ thể đầu tư cho chương trình này theo nhu cầu của mỗi địa phương. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ xem xét, quyết định cho phép ứng trước để thực hiện theo quy định của pháp luật và ưu tiên bố trí vốn để thực hiện sớm trong giai đoạn 2017- 2018. 

Cùng với đó, Chính phủ chỉ đạo các địa phương thực hiện sắp xếp các khoản chi đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2017; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi để nâng mức đóng góp của ngân sách địa phương trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Nhà nước ban hành.

Các chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, phải có giải pháp đảm bảo nguồn tài chính trong phạm vi dự toán chi ngân sách địa phương được giao hằng năm và nguồn tài chính khác để thực hiện.

Trong quá trình điều hành, bổ sung vốn đầu tư và các nguồn tài chính khác để hỗ trợ các địa phương trọng điểm thu có tỷ lệ điều tiết giảm trong giai đoạn 2017- 2020, tạo điều kiện cho các địa phương này phát huy vai trò động lực kinh tế cho cả nước.

THANH NHUNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›