Quy định mới về thời điểm đánh giá chất lượng công chức hàng năm

08:29 - 17/08/2020
Quy định mới về thời điểm đánh giá chất lượng công chức hàng năm

Thời điểm đánh giá chất lượng công chức hàng năm

(Dân sinh) - Theo Nghị định số 90 ngày 13/8/2020 của Chính phủ ban hành, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có một số điểm mới. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/08/2020.

Theo đó, một trong số đó phải kể đến quy định mới về thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với công chức được thực hiện:

Đánh giá công chức chuyển công tác mà có thời gian làm ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (hiện nay không đề cập đến không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ);

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm (hiện nay chỉ quy định tiến hành trong tháng 12 hàng năm);

Quy định mới về thời điểm đánh giá chất lượng công chức hàng năm - Ảnh 1.

Quy định mới về thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với công chức

Thực hiện đánh giá, xếp loại trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị (hiện nay đang quy định là trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm).

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung trường hợp nếu vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng.

Khi đó, công chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tấc để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo Nghị định này.


PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›