(Dân sinh) - Ngày 27/4, Bộ Công an ban hành Thông tư 44/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào công an nhân dân.

Quy định trong sơ tuyển tuyển sinh vào công an nhân dân - Ảnh 1.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN