THỨ BA, NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2023 04:09

Quy định về độ tuổi của người lái xe

Khoản 1 Điều 60 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định độ tuổi của người lái xe quy định như sau.
Thêm tiêu đề (4)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh