Giai đoạn 2016 - 2020:

Quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động đến nay tăng lên khoảng 56 triệu người

20:30 - 28/09/2020

(Dân sinh) - Theo Thứ Trưởng Lê Văn Thanh, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020, đã đạt được những kết quả quan trọng. Quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động tiếp tục tăng từ 54 triệu người năm 2015 lên khoảng 56 triệu người năm 2020. Chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện đáng kể và phù hợp với nhu cầu thị trường.

Phiên họp toàn thể lần thứ 18 Ủy ban Về các vấn đề xã hội (UBCVĐXH) của Quốc hội đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội, (phiên họp diễn ra từ 28 - 30/9).

Theo chương trình, tại phiên buổi chiều, Ủy ban đã cho ý kiến về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, giai đoạn 2016- 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; dự kiến đề xuất các kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách năm 2021, giai đoạn 2021 – 2025 thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động đến nay tăng lên khoảng 56 triệu người  - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp chiều 28/9

Các chính sách hỗ trợ tạo niềm tin sâu rộng trong Nhân dân

Trình bày Báo cáo, cho biết về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh nhấn mạnh, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống đại dịch Covid-19, Bộ LĐ- TB&XH đã thành lập Ban Chỉ đạo về phòng chống dịch, ban hành Kế hoạch của ngành LĐ-TB&XH ứng phó dịch bệnh Covid-19;

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; ổn định an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Bộ đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, gói hỗ trợ an sinh xã hội ước khoảng 62.000 tỷ đồng;

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động đến nay tăng lên khoảng 56 triệu người  - Ảnh 2.

Theo đó, Thứ trưởng cho biết, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn trục lợi chính sách.

Nhìn chung, trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, Chính phủ đã dành nguồn kinh phí không nhỏ để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; các chính sách hỗ trợ thực sự thiết thực, ý nghĩa, tạo được niềm tin sâu rộng trong Nhân dân.

Thứ trưởng cũng thông tin, trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội: 9 tháng đầu năm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi tăng cao do nhu cầu thị trường lao động sụt giảm.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động là 54,2 triệu người, giảm gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm 2019; Trong số lao động bị ảnh hưởng có 897.500 người thất nghiệp và 1,2 triệu người nằm ngoài lực lượng lao động;

Số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019; bình quân mỗi tháng có 99 ngàn người, đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động đến nay tăng lên khoảng 56 triệu người  - Ảnh 3.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh

Trong bối cảnh khó khăn chung đó, Thứ trưởng cho biết, toàn Ngành đã tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch; đồng thời, có các giải pháp để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các giải pháp hỗ trợ người lao động, cung ứng lao động cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng và với nỗ lực phấn đấu trong những tháng còn lại, dự báo năm 2020, và giai đoạn 2016-2020 kết quả là: Hoàn thành 100% nhiệm vụ, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng, tiến độ; Hoàn thành với kết quả cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội: tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới; tỷ lệ lao động qua đào tạo; và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

"Các lĩnh vực của ngành: đạt và vượt kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được bảo đảm, giảm nghèo đi vào thực chất với các hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo "không để ai bị bỏ lại phía sau", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Giai đoạn 2016 - 2020: Đạt được những kết quả quan trọng

Cũng theo Thứ Trưởng Lê Văn Thanh, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020, đã đạt được những kết quả quan trọng. Đã hoàn thiện một bước quan trọng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong lĩnh vực lao động và xã hội; tôn trọng nguyên tắc thị trường, giảm sự can thiệp của nhà nước, không bỏ lại phía sau các đối tượng yếu thế.

Quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động đến nay tăng lên khoảng 56 triệu người  - Ảnh 4.

Các thiết chế của thị trường lao động từng bước được hình thành và phát triển thúc đẩy sự vận hành linh hoạt, hiệu quả của thị trường, thúc đẩy chuyển dịch lao động giữa các ngành, các khu vực của nền kinh tế.

Quy mô nguồn nhân lực được mở rộng, lực lượng lao động tiếp tục tăng từ 54 triệu người năm 2015 lên khoảng 56 triệu người năm 2020. Chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện đáng kể và phù hợp với nhu cầu thị trường.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 51,6% năm 2015 lên gần 65% năm 2020; trong đó, tỉ lệ lao động có bằng, chứng chỉ tăng từ 20,2% năm 2015 lên khoảng 25% năm 2020.

"Nhân lực chất lượng cao tăng cả về số lượng và chất lượng, trong đó một số ngành nghề, lĩnh vực đạt trình độ khu vực và quốc tế", Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH thông tin, đồng thời cho biết, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị luôn duy trì dưới 4% (riêng năm 2020 trên 4%).

Cùng với đó, thực hiện tốt các chính sách đối với Người có công với cách mạng, đời sống người có công được nâng lên; phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được đẩy mạnh.

Giảm nghèo nhanh, từ 9,2% năm 2015 xuống dưới 3% năm 2020

Giảm nghèo nhanh, từ 9,2% năm 2015 xuống dưới 3% năm 2020 (theo chuẩn nghèo đa chiều 2016-2020) được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. An sinh xã hội được tăng cường, kịp thời hỗ trợ người dân bị rủi ro trong cuộc sống.

"Thu nhập của người lao động được cải thiện; Độ bao phủ của BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động không ngừng được mở rộng, có khoảng 16 triệu người tham gia BHXH, chiếm gần 33% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 13 triệu người tham gia BHTN, chiếm gần 24% lực lượng lao động trong độ tuổi", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Song song, bình đẳng giới được thực hiện có hiệu quả; khoảng cách giới trên tất cả các lĩnh vực được thu hẹp; địa vị của phụ nữ được cải thiện trong tất cả các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng cho biết, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm cả về chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy, nguồn lực. Các quyền cơ bản của trẻ em được tôn trọng và đảm bảo. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được tăng cường; cách tiếp cận, ứng xử đối với các vấn đề nghiện ma túy và mại dâm dựa trên cơ sở tôn trọng quyền con người.

Các kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu công bằng xã hội, kiểm soát và đảm bảo trật tự, kỷ cương và an toàn xã hội.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Lao động – TB&XH.

"Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH khá toàn diện. Bộ làm nhiều luật và có tác động thực sự. Kết quả thực hiện cao", ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đánh giá.

Chung quan điểm, đa số đại biểu cũng cho rằng, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19, toàn ngành đã nỗ lực lớn, tập trung cho các gói an sinh xã hội cũng như bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu Quốc hội giao trong bảo vệ quyền lợi, ưu đãi và trợ cấp cho nhân dân.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021-2025:

Phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả với chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng phát triển nhanh, bền vững và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân, đáp ứng nhu cầu về cơ bản và cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân; góp phần đảm bảo công bằng xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mục tiêu năm 2021: Bảo đảm ổn định và phát triển thị trường lao động linh hoạt và thích ứng nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ "hậu Covid";

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động.

Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, tiến tới mục tiêu bao phủ toàn dân; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội;

Tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Chỉ tiêu chủ yếu

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%;

Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 70% (trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ là 28-30%). Trong đó, năm 2021 tương ứng là 66% và 25,5%.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%/năm; riêng các huyện nghèo giảm 4%/năm.


Thành Công

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›