Quy trình bầu Chủ tịch nước

(Dân sinh) - Quy trình bầu Chủ tịch nước được quy định tại Nghị quyết 102/2015/QH13 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội. Cụ thể như sau.
Quy trình bầu Chủ tịch nước - Ảnh 1.

 

TRẦN HUYỀN