Quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ

(Dân sinh) - Quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Nghị quyết 102/2015/QH13 ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội. Cụ thể như sau.
Quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

 

TRẦN HUYỀN