THỨ SÁU, NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2023 10:22

Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online đối với người thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

Căn cứ Điều 5 Quyết định 3510/QĐ-BHXH năm 2022 quy định về quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau.
Empty
Empty

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh