THỨ NĂM, NGÀY 28 THÁNG 09 NĂM 2023 03:07

Quy trình tư vấn, giới thiệu việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm như thế nào?

(Dân sinh) - Ông Nguyễn Văn Bách ở Hữu Lũng, Lạng Sơn đặt câu hỏi như sau: Tôi vừa chấm dứt hợp đồng lao động và có nhu cầu được tư vấn, giới thiệu việc làm để tìm việc làm mới. Xin hỏi quy trình tư vấn, giới thiệu việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm như thế nào?

Hỏi:

Ông Nguyễn Văn Bách ở Hữu Lũng, Lạng Sơn đặt câu hỏi như sau: Tôi vừa chấm dứt hợp đồng lao động và có nhu cầu được tư vấn, giới thiệu việc làm để tìm việc làm mới. Xin hỏi quy trình tư vấn, giới thiệu việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm như thế nào?

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) trả lời:

Theo quy định tại Điều 54 Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thì người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì trình tự, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm như sau:

- Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu quy định và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

- Trung tâm dịch vụ việc làm gửi cho người lao động Phiếu giới thiệu việc làm theo mẫu quy định để người lao động tham gia dự tuyển lao động.

- Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động để kịp thời hỗ trợ người lao động.

Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh