(Dân sinh) - Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) vừa công bố Hướng dẫn quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng cho cơ quan báo chí.

Khi xảy ra sự cố tấn công mạng, các cơ quan báo chí cần thực hiện theo Quy trình phối hợp ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng, gồm 5 bước: 

Quy trình ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng cho cơ quan báo chí - Ảnh 1.

 Tổng thời gian từ lúc phát hiện sự cố đến lúc hoàn thành ứng cứu ban đầu là tối đa 33 giờ. Tại mỗi bước đều có trách nhiệm cụ thể của Cục An toàn thông tin và cơ quan chủ quản - đơn vị vận hành, bộ phận ứng cứu tại chỗ.

Cục An toàn thông tin chủ trì điều phối các bên gồm: các nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp an toàn an ninh mạng, sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố… tham gia ứng cứu, xử lý sự cố khi sự cố vượt khỏi tầm kiểm soát của cơ quan chủ quản. Sau khi hoàn thành ứng cứu ban đầu, Cục An toàn thông tin sẽ tiếp tục hỗ trợ theo dõi khắc phục sự cố trong vòng 1 năm.

Cùng với việc ban hành quy trình nêu trên, Cục An toàn thông tin khuyến nghị các cơ quan báo chí cần triển khai phương án phòng ngừa sự cố tấn công mạng theo mô hình 4 lớp bảo đảm an toàn thông tin và xây dựng phương án ứng cứu sự cố tấn công mạng. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí cung cấp thông tin các hệ thống cần Cục An toàn thông tin hỗ trợ giám sát, cảnh báo, đánh giá và gán nhãn Tín nhiệm mạng, gửi về Cục trước ngày 5/7/2021.

Tác giả: TRẦN HUYỀN