THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2023 11:53

Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong hợp đồng lao động dưới 1 tháng

Dưới đây là quyền và nghĩa vụ của người lao động trong hợp đồng lao động dưới 1 tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Bộ luật Lao động 2019.
Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc; - Hưởng lương phù hợp với trì

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh