THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 09:21

Sáp nhập Chi bộ Tạp chí Gia đình và Trẻ em vào Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội

Ngày 15/4, thừa ủy quyền Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH, đồng chí Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ đã trao quyết định sáp nhập Chi bộ Tạp chí Gia đình và Trẻ em vào Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội.

Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản việt Nam; căn cứ quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Điều lệ Đảng; căn cứ Quy định số 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực thuộc tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; căn cứ Quyết định số 380/QĐ-LĐTBXH ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc sáp nhập Tạp chí Gia đình và Trẻ em vào Báo Lao động và Xã hội. Ban thường vụ Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH đã ra quyết định số 88-QĐ/ĐU ngày 14/4/2021 về việc sáp nhập Chi bộ Tạp chí Gia đình và Trẻ em vào Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội.

Quyết định nêu rõ việc sáp nhập Chi bộ Tạp chí Gia đình và Trẻ em vào Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội, chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội nhiệm kỳ đến năm 2025 gồm 8 đồng chí: Đồng chí Phùng Quốc Việt, Tổng biên tập Báo LĐ&XH làm Bí thư Đảng ủy; Hai Phó Tổng biên tập Nguyễn Thu Hằng và Nguyễn Thúy Hằng được chỉ định làm Phó Bí thư Đảng ủy; các Đảng ủy viên gồm đồng chí: Nguyễn Tiến Luyến, Đinh Thị Hải Yến, Hà Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thu Hà, Vũ Thị Thanh Huyền.

Sáp nhập Chi Bộ Đảng Tạp chí Gia đình và Trẻ em vào Đảng Bộ Báo Lao động và Xã hội - Ảnh 1.

Đồng chí Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ trao quyết định, đồng chí Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH thay mặt Đảng ủy Bộ chúc mừng Đảng ủy Báo Lao động và Xã hội cùng các đồng chí được chỉ định vào Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội. 

Đồng thời, đồng chí cũng thay mặt Đảng ủy Bộ nhấn mạnh các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội mới cần phải thực hiện ngay sau khi sáp nhập: "Mặc dù sau khi đại hội, Đảng bộ Báo LĐ&XH đã thực hiện việc xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm. Tuy nhiên, vì có sự thay đổi sau khi sáp nhập Chi bộ Tạp chí Gia đình và Trẻ em vào Đảng bộ Báo nên BCH Đảng bộ Báo LĐ&XH cần phải rà soát, bộ sung, điều chỉnh lại các chỉ tiêu nhiệm vụ cũng như Chương trình hành động, Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm cho phù hợp với tình hình mới. Đồng thời hoàn thiện lại toàn bộ Quy chế làm việc của BCH, phân công lại nhiệm vụ trong BCH cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đảng bộ…".

Sáp nhập Chi Bộ Đảng Tạp chí Gia đình và Trẻ em vào Đảng Bộ Báo Lao động và Xã hội - Ảnh 2.

Đồng chí Phùng Quốc Việt - Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Báo LĐ&XH sau khi sáp nhập.

Thay mặt Đảng ủy Báo LĐ&XH, đồng chí Phùng Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo LĐ&XH trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH tới Đảng bộ Báo LĐ&XH. Trong cương vị là Bí thư Đảng ủy Báo LĐ&XH, đồng chí Phùng Quốc Việt hứa sẽ nỗ lực thực hiện tốt các chỉ đạo của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH và xây dựng Đảng bộ Báo Lao động và Xã hội trên tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Báo Lao động và Xã hội.

Quang Dương

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh