Sắp xếp lại đơn vị lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên tại Thừa Thiên - Huế

17:12 - 03/08/2019

Sau khi báo chí phản ánh, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế lập đề án sắp xếp lại đơn vị theo hướng giảm các Phòng ban, theo đó sẽ giảm cấp Trưởng, Phó phòng xuống còn 6 người.

Danh sách cán bộ nhân viên tại Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế công bố trên Website đơn vị

Sáng 3.8, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết tỉnh vừa nhận được tờ trình của Sở Nội vụ về việc tổ chức lại các phòng ban chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh, sau khi báo chí phản ánh tại Ban này có số lãnh đạo gấp đôi nhân viên.

Số lượng "sếp" áp đảo

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế, thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22.12.2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (Thông tư 07); ngày 20.4.2015, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành quyết định số 18-2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Danh sách cán bộ, nhân viên của Ban dân tộc có 15 người, nhưng tới 10 lãnh đạo. Ảnh chụp từ Website của Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên  Huế

Theo quyết định này, quy định Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế có Trưởng ban và không quá 3 phó Trưởng ban; số lượng phòng tổng hợp và chuyên môn có 5 phòng, gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Chính sách dân tộc; Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phòng Tuyên truyền và địa bàn, theo đúng quy định của Thông tư 07.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế, do Thông tư 07 không quy định cụ thể số lượng cấp phó các phòng Tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh, nên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế không có cơ sở quy định số lượng cấp phó các phòng này. Vì thế, hiện biên chế giao cho Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế là 19 người, có mặt 17 người gồm 1 Trưởng ban, 1 Phó trưởng ban, 3 Trưởng phòng, 5 Phó trưởng phòng, 7 chuyên viên và nhân viên.

Sẽ được rút xuống còn 50/50?

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế lý giải, nguyên nhân chính của tồn tại trên do chỉ tiêu biên chế ít, nhưng quy định Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế có nhiều phòng ban chuyên môn. Ngoài ra, do thực hiện Nghị định số 108/NĐ/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Ban Dân tộc đã tinh giảm biên chế giai đoạn năm 2015 đến năm 2019 đạt tỷ lệ 12,5%, nên tổng số lượng công chức giảm.

Trước đó, báo chí đã phản ánh Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế có 15 cán bộ và nhân viên, nhưng 10 người trong số này được bổ nhiệm làm lãnh đạo từ cấp Phó phòng trở lên. Đặc biệt, trong số những người được bổ nhiệm lãnh đạo, có trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chưa đủ điều kiện theo quy định.

Trước tình hình trên, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế lập đề án sắp xếp lại đơn vị theo hướng giảm các Phòng ban, theo đó sẽ giảm cấp Trưởng, Phó phòng xuống còn 6 người. Nếu đề án này được thông qua, thì tỷ lệ lãnh đạo so với nhân viên của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ được rút xuống còn 50/50.

Được biết, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ban này có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc.

(BÙI NGỌC LONG/THANH NIÊN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›