THỨ BA, NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2022 04:07

Sẽ giảm được 17 Tổng cục, 8 Cục và 145 Vụ sau khi sắp xếp lại bộ máy

(Dân sinh) - "Dự kiến sau khi rà soát lại cơ cấu tổ chức, các bộ giảm 17 tổng cục, 8 cục và 145 vụ. Chủ trương sắp tới là một vấn đề thì một bộ làm", Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho biết điều này tại phiên chất vấn sáng nay 5/11.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh

Thay mặt Chính phủ làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nội dung lớn như sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan bộ, ngành; vấn đề tinh giản biên chế, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho biết, đây là những chủ trương lớn, quan trọng.

Bước đầu hoàn thành mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã được thực hiện theo Nghị quyết 18 của Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị năm 2008, Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo lộ trình và yêu cầu đặt ra. UBTVQH lập đoàn giám sát chuyên đề về lĩnh vực này, đã có đánh giá cụ thể việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã 2019-2021, bước đầu hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Kết quả, giảm được 8 huyện, 561 xã, góp phần tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế và giảm chi ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, vẫn còn những khó khăn vướng mắc: chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư còn lúng túng, trụ sở chưa được bố trí sử dụng hiệu quả, chính sách đặc thù đối với các đơn vị hành chính mới thành lập còn bất cập…

Có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, lần đầu tiên triển khai vấn đề rất quan trọng, chưa làm rõ được các tiêu chí…

Tới đây, Chính phủ sẽ trình cấp có thẩm quyền Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030; hoàn thiện các quy định chế độ chính sách đối với các đơn vị hành chính, cán bộ công chức viên chức nơi sắp xếp, nhất là cán bộ dôi dư; chỉ đạo các bộ ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc, trường hợp cần chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét.

Việc tinh giản biên chế còn mang tính chất cơ học, cào bằng

Về vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ ngành, Phó Thủ tướng cho biết, đây là nhiệm vụ trọng tâm, đã được triển khai với quyết tâm cao, quyết liệt, bám sát chủ trương của Đảng, Quốc hội. Thủ tướng đã thành lập Ban chỉ đạo đổi mới về sắp xếp tổ chức bộ máy, tập trung rà soát chức năng nhiệm vụ, bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo; đảm bảo tinh gọn, kiên quyết sắp xếp tổ chức không đáp ứng điều kiện tiêu chí, giảm tầng nấc trung gian…

Chính phủ quán triệt các bộ tăng cường trao đổi, để tạo sự đồng thuận, đưa ra được cơ cấu tổ chức bộ máy. Tới nay, Chính phủ đã ban hành 15 Nghị định liên quan các bộ, 11 bộ ngành còn lại sẽ tiếp tục thời gian tới. Dự kiến sẽ giảm 17 tổng cục, 8 cục và 145 vụ.

Về tinh giản biên chế, Phó Thủ tướng cho biết, thời gian vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình mục tiêu đặt ra tại các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội.

Đến năm 2021, đã giảm được 27.530 biên chế công chức; giảm hơn 236.300 biên chế viên chức, tuy nhiên, việc tinh giản biên chế còn mang tính chất cơ học, cào bằng và chưa thực sự gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Chính phủ tiếp tục tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và tới đây Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, sắp xếp các đơn vị hành chính, hoàn thiện vị trí việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cải cách hành chính.

Đổi mới công tác đánh giá bảo đảm thực chất quan tâm đến việc bố trí công tác giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư.

Riêng về giáo dục và y tế, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ cũng rất quan tâm đến việc bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và cũng là bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, có bệnh nhân phải có cán bộ y tế.

Trước đó, trong phần trả lời chất vấn chiều 4/11, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, mối quan hệ của việc tinh giản biên chế hệ thống tác động rất rõ. Chính phủ đã tiết kiệm được 25.600 tỷ đồng trong giai đoạn 2019 - 2021. "Số này được đưa vào cải cách tiền lương", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng nhấn mạnh việc tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ đã đạt kết quả bước đầu.

“Ngành nội vụ còn rất nhiều việc phải đổi mới, bổ sung, hoàn thiện đòi hỏi phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu của Quốc hội và cử tri cả nước”, nữ Bộ trưởng nói.

Thanh Nhung - Mạnh Dũng

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh