THỨ BẨY, NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2023 09:12

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM thông tin các chế độ cho người lao động bị cắt giảm tại công ty PouYuen

Ngày 22/2, ông Lê Văn Thinh GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, Công đoàn cơ sở đề nghị Công ty sẽ chỉ trả cho toàn bộ thời gian công nhân lao động làm việc tại Công ty, mỗi năm làm việc 01 tháng tiền lương (như Công ty đã giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc vào tháng 06/2020). Ban Giám đốc Công ty TNHH PouYuen Việt Nam tại Việt Nam đã đồng ý với đề xuất của Công đoàn cơ sở, nhưng hiện đang chờ ý kiến của Tập đoàn ở Đài Loan.

Theo ông Lê Văn Thinh, ngày 13/2, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM nhận được báo cáo nhanh của Liên đoàn Lao động quận Bình Tân về tình hình công nhân lao động Công ty TNHH PouYuen Việt Nam.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam ngành nghề sản xuất phụ liệu giày; vốn 100% Đài Loan; tổng số lao động hiện nay là 50.563 người.

Năm 2023, do ít đơn hàng sản xuất nên Công ty TNHH PouYuen Việt Nam sẽ không tiếp tục ký hợp đồng lao động (khi hợp đồng lao động hết hạn) với khoảng 3.000 lao động có hợp đồng lao động từ 01 năm đến 03 năm. Ngoài ra, Công ty đã trao đổi với Công đoàn cơ sở dự kiến trong tháng 02/2023 sẽ cắt giảm 3.000 lao động thuộc khu C và khu D (dự kiến ngày 25/02/2023 Công ty sẽ thông báo cho công nhân lao động, sau đó toàn bộ công nhân lao động bị giảm lao động sẽ không đến Công ty làm việc nhưng vẫn được Công ty chi trả lương cho đến khi nhận chế độ).

Về chế độ chính sách cho công nhân lao động thuộc đối tượng giảm lao động của Công ty: Công đoàn cơ sở đề nghị Công ty sẽ chỉ trả cho toàn bộ thời gian công nhân lao động làm việc tại Công ty, mỗi năm làm việc 01 tháng tiền lương (như Công ty đã giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc vào tháng 06/2020). Ban Giám đốc Công ty TNHH PouYuen Việt Nam tại Việt Nam đã đồng ý với đề xuất của Công đoàn cơ sở, nhưng hiện đang chờ ý kiến của Tập đoàn ở Đài Loan.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân đã đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nắm chắc tinh hình tư tưởng, tâm trạng trong công nhân lao động, chủ động tuyên truyền giải thích rõ cho người lao động hiểu và chia sẻ khó khăn của Công ty.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân đã đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nắm chắc tinh hình tư tưởng, tâm trạng trong công nhân lao động, chủ động tuyên truyền giải thích rõ cho người lao động hiểu và chia sẻ khó khăn của Công ty.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân đã đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nắm chắc tinh hình tư tưởng, tâm trạng trong công nhân lao động, chủ động tuyên truyền giải thích rõ cho người lao động hiểu và chia sẻ khó khăn của Công ty; tham gia xây dựng phương án giảm lao động, phải đảm bảo việc chi trả các chế độ chính sách cho người lao động bằng hoặc cao hơn quy định của pháp luật, kịp thời thông tin về Liên đoàn Lao động quận khi có tình huống phát sinh.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, giám sát nắm bắt chặt tình hình giảm lao động tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, kịp thời ổn định tình hình quan hệ lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Sở LĐ-TB&XH đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo:

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân chủ động theo dõi, giám sát chặt tình hình sản xuất, lao động việc làm của người lao động, quan hệ lao động tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo Liên đoàn Lao động quận Bình Tân tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; có giải pháp chăm lo, hỗ trợ người lao động bị cắt giảm gặp khó khăn.

Về phần Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, UBND quận Bình Tân và các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam theo quy định pháp luật lao động; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP  các nội dung phát sinh vượt thẩm quyền.

Theo dõi sát tình hình và phương án sử dụng lao động của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam; chủ động nắm bắt cơ sở và có các biện pháp xử lý kịp thời, kết nối nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu làm việc, nhanh chóng ổn định hoạt động của doanh nghiệp.

 Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố chủ động phương án tổ - chức các phiên, sàn giao dịch việc làm kết nối cung - cầu lao động để nhanh chóng tư vấn, cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp và tổ chức cho người lao động gặp gỡ phỏng vấn. Thực hiện kịp thời các chính sách bảo hiểm thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề).

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh