THỨ BẨY, NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2023 06:21

Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là 196.110 người

(Dân sinh) - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi cho biết, tính đến tháng 12/2022, cả nước có 50.962 người sử dụng trái phép chất ma túy, tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là 196.110 người.
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc

Ngày 22/8, Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội làm việc với Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Y tế về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng chống mại dâm. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

Khoảng 70-80% người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, thời gian qua, Đoàn giám sát đã tổ chức giám sát theo kế hoạch tại 8 địa phương, yêu cầu một số bộ, ngành báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ và gửi báo cáo về Ủy ban Xã hội, bổ sung cập nhật số liệu 06 tháng đầu năm 2023. Thường trực Ủy ban đã tổ chức làm việc với cơ quan chuyên trách về phòng chống ma túy.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi cho biết, về công tác xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch giai đoạn, hàng năm về phòng, chống ma túy, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình ban hành 01 Luật của Quốc hội, 01 Nghị định của Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 01 Thông tư, 02 Quyết định của Bộ LĐ-TB&XH, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành 01 Thông tư.

Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi trình bày Báo cáo.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi trình bày Báo cáo.

Sau hơn 01 năm Luật Phòng, chống ma túy có hiệu lực, cả nước có 110 cơ sở cai nghiện (97 Cơ sở cai nghiện ma túy công lập và 13 cơ sở cai nghiện tự nguyện ngoài công lập), công suất tiếp nhận đạt gần 40.000 người.

"Tính đến tháng 12/2022, cả nước có 50.962 người sử dụng trái phép chất ma túy, tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là 196.110 người. Tỷ lệ sử dụng ma túy tổng hợp khoảng 70 - 80% trong số người nghiện, đặc biệt miền Trung và miền Nam chiếm 80-95% trong tổng số người nghiện", ông Hồi cho hay. 

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, cả nước hiện có 97 cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Năm 2022, đã tổ chức cai nghiện cho 63.253 người. Dạy nghề, truyền nghề cho 7.023 người; dạy văn hóa cho 1.221 người. Tại thời điểm 31/12/2022 đang tổ chức cai nghiện cho 29.367 người; trong đó, bắt buộc là 23.185 người, tự nguyện là 3.603 người, lưu trú tạm thời là 2.579 người.

Hàng năm, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức các cuộc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân nói chung, trong đó có học sinh, sinh viên.

Về công tác phòng, chống mại dâm, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hàng năm nghiên cứu, xây dựng, triển khai kế hoạch liên ngành về phòng, chống mại dâm; hướng dẫn, giao các địa phương thực hiện cụ thể về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo cấp Bộ và thủ trưởng các cơ quan chuyên trách làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, đầu tư kinh phí và giám sát việc thực hiện ở hầu hết các tỉnh, thành phố.  

Bà Đỗ Thị Lan- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội phát biểu tại buổi làm việc

Bà Đỗ Thị Lan- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội phát biểu tại buổi làm việc

Quan tâm bài toán nhân lực

Dự báo công tác cai nghiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhìn nhận, tình hình người nghiện ma túy vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, đặc biệt là số đối tượng trẻ hóa và sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng, có nguy cơ gây mất trật tự, an toàn xã hội nếu không được quản lý, cai nghiện ma túy tốt.

"Theo yêu cầu của Luật Phòng, chống ma túy, thì số người nghiện ma túy còn ở ngoài cộng đồng (khoảng 60.000 người) dự báo sẽ tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc cai nghiện ma túy bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy trong thời gian tới, tăng khoảng 50%", Thứ trưởng thông tin.

Về phòng, chống mại dâm, thời gian tới, cần tập trung đánh giá chính sách, pháp luật hiện hành; rà soát đánh giá hiệu quả và triển khai các chương trình hỗ trợ về đào tạo nghề, vay vốn cho người bán dâm. Quan tâm đối với công tác tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ưu tiên bố trí kinh phí và tăng cường kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống mại dâm.

Tho đó, để công tác phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm đạt được những kết quả hơn nữa, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH kiến nghị Ủy ban Xã hội và Quốc hội: Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm; Tăng cường nguồn lực; Đề nghị trong Nghị quyết giám sát của Quốc hội có chủ trương xây dựng Chương trình mục tiêu về lĩnh vực phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Toàn cảnh cuộc làm việc

Bà Đỗ Thị Lan- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đánh giá cao các bộ, ngành đã kịp thời ban hành các văn bản chi tiết hướng dẫn, tổ chức thực hiện Luật Phòng chống ma túy; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng chống ma túy; thống kê người nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

"Tuy nhiên, nguồn lực cho công tác phòng chống ma túy còn thiếu, nhất là ở cấp cơ sở, ảnh hưởng đến công tác quản lý người sau cai nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy...", bà Lan nói.

Bên cạnh đó, cũng theo bà Lan, việc bố trí kinh phí cho công tác phòng chống ma túy còn rất bất cập, hạn chế, nguồn kinh phí thường xuyên của Trung ương không tăng chi cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Nguồn kinh phí đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của các địa phương đã phân bổ cho các hạng mục theo kế hoạch, do đó nhiều địa phương đề nghị đầu tư hạ tầng cơ sở cai nghiện nhưng không được giải quyết.

Kinh phí hỗ trợ của địa phương theo phân cấp từ nguồn NSNN hàng năm tại nhiều nơi không đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; Tương tự, kinh phí dành cho hoạt động phòng chống mại dâm còn thấp…

Kết luận cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ và các Bộ ngành, địa phương trong xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện đối với công tác cai nghiện ma túy và phòng, chống mại dâm.

Các báo cáo và ý kiến trả lời của Bộ LĐ-TB&XH, các bộ, ngành bám sát yêu cầu giám sát, nội dung rõ ràng, sát với các câu hỏi của Đoàn giám sát đặt ra. Các ý kiến tại cuộc họp sẽ được ghi chép, tổng hợp đầy đủ để tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo chung của Đoàn giám sát.

Thành Công

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh