THỨ BA, NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2022 02:30

Sóc Trăng: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(Dân sinh) - Ngày 18/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ký văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc. Căn cứ vào tính chất công việc, nhiệm vụ để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành 2 nhóm là làm việc tại nhà (từ 30-50%) và còn lại là tại cơ quan.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu không di chuyển giữa địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; trường hợp đặc biệt phải báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu xếp chỗ ngủ, nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hoặc khu vực gần cơ quan đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nơi cư trú ở địa bàn huyện thị xã, thành phố này đi làm ở huyện, thị xã, thành phố khác.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị đang có mặt tại thị xã Ngã Năm không được đi ra khỏi địa bàn thị xã này (bao gồm cả những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nơi cư trú ở các huyện, thị xã, thành phố khác của tỉnh)

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị Nhà nước tại Ngã Năm và của tỉnh khác nếu không có mặt tại thị xã này thì không được phép vào Ngã Năm. UBND tỉnh chỉ đạo nghiêm việc này nhằm kiểm soát, quản lý chặt chẽ các địa bàn đang có dịch Covid-19 và tránh lây lan qua địa bàn khác.

AN NHIÊN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh