THỨ NĂM, NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021 10:55

Sơn La: Nỗ lực hồi phục thị trường lao động

Thời gian qua, thị trường lao động, việc làm chịu tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19 khiến một số lĩnh vực bị thiếu hụt lao động. Để khắc phục, các cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp “trợ lực” phát triển thị trường lao động và kết nối việc làm cho lao động trở về địa phương. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La, tính đến cuối tháng 11/2021, toàn tỉnh đã tạo việc làm tăng thêm cho 18.265 lao động, đạt 91%; ước thực hiện đến hết năm 2021 giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 người, đạt 100% chỉ tiêu giao.
Người dân được vay vốn giải quyết việc làm, tại huyện Mộc Châu, Sơn La.

Người dân được vay vốn giải quyết việc làm, tại huyện Mộc Châu, Sơn La.

Thống kê đến đầu năm 2021, dân số trong độ tuổi lao động của Sơn La là 752.622 người, chiếm 59,37% tổng dân số tỉnh. Phân bố dân số trong độ tuổi lao động chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn (khoảng 86,16%), tổng số lao động tham gia các thành phần kinh tế khoảng 708.490 người.

Qua đánh giá, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động của tỉnh ngày càng tăng, cơ cấu lao động làm việc trong ngành nông nghiệp cao song năng suất lao động còn thấp. Chất lượng việc làm đã được nâng lên nhưng tính ổn định, bền vững trong việc làm vẫn còn những hạn chế nhất định.

Cụ thể, tỷ trọng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp là 68,7%; công nghiệp, xây dựng là 15,5%; thương mai, dịch vụ là 15,8%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế là 55%, tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp bằng chứng chỉ đạt 20%...

Xuất phát từ thực tế trên, ngay từ đầu năm 2021, Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giải quyết việc làm bền vững cho người lao động. Trong đó, tỉnh tập trung đầu tư, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, tích cực nghiên cứu, tìm kiếm thị trường. Khuyến khích các hộ gia đình đầu tư phát triển các loại hình trang trại nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng CNH - HĐH.

Cùng với đó, tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển để tìm kiếm việc làm, nhất là từ khu vực nông thôn lên các vùng kinh tế trọng điểm, các khu và cụm công nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp...

Lớp dạy nghề may cho lao động nông thôn của Công ty Dệt may Sơn La tại huyện Quỳnh Nhai (Sơn La).

Lớp dạy nghề may cho lao động nông thôn của Công ty Dệt may Sơn La tại huyện Quỳnh Nhai (Sơn La).

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh và đời sống nhân dân, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực, đồng thuận của các ngành, cấp, doanh nghiệp, công tác giải quyết việc làm của tỉnh Sơn La đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La, tính từ đầu năm đến nay, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho khoảng 18.265 người, đạt 91% chỉ tiêu giao năm 2021; ước thực hiện đến hết năm 2021 giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 người, đạt 100% chỉ tiêu giao. Cơ cấu lao động đã được chuyển dịch hợp lý theo hướng giảm tỷ lệ lao động ngành nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỷ lệ lao động ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - du lịch trong tổng lao động xã hội. Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 56,1%. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn khoảng 3,77%.

Bên cạnh đó, để đạt các mục tiêu về giải quyết việc làm, tỉnh Sơn La còn đẩy mạnh hoạt động giới thiệu việc làm, xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao dịch thị trường lao động thông qua các hình thức tuyên truyền, mở sàn giao dịch việc làm; đẩy mạnh công tác thu thập thông tin thị trường lao động trong tỉnh có kết nối với các tỉnh khác để giới thiệu việc làm cho người lao động.

Kết quả, gần 11 tháng năm 2021, toàn tỉnh đã tư vấn hỗ trợ tìm việc cho 10.816 lượt lao động. Kết nối việc làm thành công  cho 1.494 lao động làm việc tại các khu công nghiệp; hỗ trợ, kết nối cho 17 lao động đi làm việc tại thị trường Nhật Bản và Đài Loan. Đến nay, Sơn La đã kết nối việc làm thành công cho 1.311 lao động đi làm việc ở các khu công nghiệp trong nước. Đăng thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp lên website và Fanpage Facebook cho 164 doanh nghiệp và 328 hồ sơ tìm việc; thu hút gần 50.000 lượt người truy cập website và tiếp cận trang Facebook dịch vụ việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Đối với hoạt động giải ngân và cho vay vốn để tạo việc làm mới cho người lao động, doanh số cho vay từ đầu năm 2021 đến nay là 76,198 tỷ đồng, với 1.565 dự án, tạo việc làm cho 1.716 lao động. Trong đó, nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm là 15,043 tỷ đồng với 325 dự án, tạo việc làm cho 354 lao động; nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huy động 21,406 tỷ đồng với 432 dự án, tạo việc làm cho 481 lao động; nguồn vốn ủy thác địa phương qua Ngân hàng Chính sách Xã hội là 39,749 tỷ đồng với 808 dự án, tạo việc làm cho 881 lao động.

Theo kế hoạch, từ nay tới cuối năm 2021, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm; thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án được ban hành nhằm tạo nhiều việc làm mới, việc làm tăng thêm cho người lao động, nhất là đối với lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ tình hình lao động làm việc ở các tỉnh và nước ngoài; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động khi làm việc ở các tỉnh và có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người lao động.

THANH MẠNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh