THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2022 04:31

Sử dụng ca bin học lái xe để đào tạo lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022

Ngày 22/4/2022, Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thông tư, cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng ca bin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022. Trong thời gian chưa sử dụng ca bin học lái xe ô tô, cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức giảng dạy bảo đảm đủ thời gian đào tạo theo chương trình quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT được sửa đổi Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT.

Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT đồng thời quy định về số ki lô mét học thực hành lái xe như sau:

- Số ki lô mét thực hành lái xe trên sân tập lái/01 học viên:

+ Hạng B1: Học xe số tự động là 290km; Học xe số cơ khí: 290km

+ Hạng B2: 290km

+ Hạng C: 275km

- Số ki lô mét thực hành lái xe trên đường giao thông/01 học viên:

+ Hạng B1: Học xe số tự động là 710km; Học xe số cơ khí: 810km

+ Hạng B2: 810km

+ Hạng C: 825km

Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT cũng đã điều chỉnh lại chương trình đào tạo lái xe ô tô các hạng B1, B2 và C. Theo sự phân bổ thời gian học thực hành lái xe trong chương trình đào tạo lái xe ô tô mới, thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường giao thông sẽ có sự thay đổi như sau:

- Hạng B1 (xe số tự động): 24 giờ

- Hạng B1 (xe số cơ khí) và hạng B2: 40 giờ

- Hạng C: 48 giờ

Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/6/2022.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh