THỨ TƯ, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2022 06:10

Sửa đổi Luật Căn cước công dân hướng đến mục tiêu phục vụ công dân số

Bộ Tư pháp vừa tổ chức cuộc họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi).
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Các đánh giá cho thấy, Luật Căn cước công dân năm 2014 sau 8 năm triển khai đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch của nhân dân...

Tuy vậy, không có các quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin trên thẻ căn cước công dân cũng như không quy định về cấp số định danh cá nhân cho trường hợp người gốc Việt Nam là người không quốc tịch nhưng đang sinh sống ổn định, lâu dài tại Việt Nam. Việc sửa đổi Luật Căn cước công dân sẽ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi Luật Căn cước công dân phải đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính bằng những con số cụ thể. Đồng thời, cân nhắc về tên gọi và phạm vi điều chỉnh, cũng như cần phải xử lý về những vấn đề trùng lặp ở văn bản quy phạm pháp luật hiện hành với dự thảo luật, rà soát kỹ lưỡng, toàn diện các quy định để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật.

THANH MẠNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh