THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2023 07:21

Sửa đổi quy định về thanh toán bảo hiểm y tế

Nghị quyết 30/NQ-CP đã sửa đổi Khoản 4 của Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 5/11/2022 của Chính phủ, cho phép tiếp tục thanh toán chi phí phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu. Cụ thể như sau.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Nghị quyết 30/NQ-CP đã sửa đổi Khoản 4 của Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 5/11/2022 của Chính phủ, cho phép tiếp tục thanh toán chi phí phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu. Cụ thể:

+ Đối với các hợp đồng được ký trước 05/11/2022: thực hiện theo thời hạn của hợp đồng.

+ Đối với các hợp đồng được ký từ ngày 5/11/2022: thực hiện đến khi có văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này, bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp.

+ Trường hợp hết hạn hợp đồng thì được tiếp tục thanh toán cho đến khi sử dụng hết vật tư, hóa chất đã mua.

Trong Nghị quyết 144 trước đó có quy định cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 5/11/2022.

Tuy nhiên, thời hạn thực hiện theo thời gian đã quy định thực hiện hợp đồng ký trước ngày 5/11/2022 hoặc không quá 12 tháng, tức là không quá ngày 5/11/2023.

Tại Nghị quyết 30/NQ-CP, có quy định với các hợp đồng được ký trước ngày 5/11/2022 sẽ tiếp tục thực hiện theo thời hạn của hợp đồng.

Còn với các hợp đồng được ký từ ngày 5/11/2022 được tiếp tục thực hiện đến khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này (không còn thời hạn đến 5/11/2023), bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp.

Quy định này sẽ lấp khoảng thời gian trống về mặt pháp lý trong thực hiện vấn đề này từ sau ngày 5/11/2023 đến khi Luật Khám chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực và có các văn bản hướng dẫn theo quy định.

BP (tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh