Ông Phạm Đình Giang (Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 2 Hà Nội)

Tầm nhìn chiến lược nhằm đảm bảo mục tiêu công bằng xã hội, phúc lợi xã hội

08:46 - 30/01/2021

(Dân sinh) - Tại đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII, cùng với báo cáo chính trị, các đại biểu đã có các bài tham luận rất sâu sắc và thiết thực. Tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã có tham luận về: Quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân lực, bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong quản lý phát triển bền vững đất nước. Chủ trương của Đảng về quản lý và phát triển xã hội, an sinh xã hội là tương đối toàn diện, phù hợp với xu hướng tiến bộ của thế giới.

Trong bài tham luận, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ: Để mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Để vượt qua thách thức và khắc phục những hạn chế, bất cập Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, thời gian tới chúng ta phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý phát triển xã hội trên cơ sở quán triệt, cụ thể hoá quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra. Trong đó, con người là mục tiêu, động lực của phát triển và là trung tâm của chính sách xã hội; xác định rõ chính sách xã hội chăm lo cho người dân, là nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

Tầm nhìn chiến lược nhằm đảm bảo mục tiêu công bằng xã hội, phúc lợi xã hội - Ảnh 1.

Ông Phạm Đình Giang (Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 2 Hà Nội)

Bộ trưởng đã đưa ra 5 đề xuất chính sách cơ bản: Hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững; kiến tạo môi trường và điều kiện để phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, hội nhập và hiệu quả; cải cách hệ thống và chính sách an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt, hiện đại, chia sẻ và hội nhập; đảm bảo cung cấp và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là đối với người nghèo, người yếu thế; phát triển trợ giúp xã hội toàn diện và đa dạng, phù hợp với vòng đời con người.

Những đánh giá, đề xuất của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thể hiện tầm nhìn chiến lược nhằm đảm bảo mục tiêu công bằng xã hội, phúc lợi xã hội, khẳng định tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là mục tiêu của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân và tất cả mọi người đều có cơm ăn áo mặc, ai cũng được bình đẳng.

VÂN KHÁNH (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›