Thanh Hóa: Tăng cường công tác phòng chống xâm hại trẻ em

06:29 - 05/04/2017

Ngày 3/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 3410/UBND-VX về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, đồng thời xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em trong Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh truyền thông về Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng ngừa, giải quyết tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em.

Các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em (ảnh minh họa)

UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở, các tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng, nhân rộng mô hình hiệu quả về bảo vệ, chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu trẻ em; kịp thời phát hiện, ngăn chạn hành vi xâm hại trẻ em, phân công cụ thể trách nhiệm phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em cho các cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em; chủ động bố trí ngân sách của địa phương và tăng cường huy động nguồn lực xã hội để thực hiện đồng bộ các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp trẻ em, ưu tiên hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và thực hiện các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

HOÀNG MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›