THỨ HAI, NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2022 01:16

Tăng cường phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học

Tình trạng bạo lực học đường hiện đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Cùng với đó, tội phạm xâm hại, bạo lực đối với trẻ em thời gian qua cũng có chiều hướng gia tăng.
Tăng cường phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.

Tăng cường phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT trong những năm gần đây, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là bạo lực học đường, bạo lực gia đình, mặc dù được kiềm chế song luôn tiềm ẩn những nguy cơ gia tăng và có diễn biến phức tạp. Tình trạng bạo lực học đường hiện đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Cùng với đó, tội phạm xâm hại, bạo lực đối với trẻ em thời gian qua cũng có chiều hướng gia tăng.

Trong những năm qua, ngành Giáo dục đã quan tâm, chỉ đạo trong toàn ngành về công tác phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm mại dâm, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trong trường học. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên được quan tâm ban hành.

Công tác giáo dục lý tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên được đẩy mạnh và thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” hay “Phòng chống bạo lực học đường trên không gian mạng”… góp phần tích cực trong xây dựng trường học an toàn, thân thiện.

 

Tại hội thảo “Phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm mại dâm, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội trong trường học” của Thường trực Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, nhiều đại biểu đã đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân và chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng, thực hiện các mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Ý kiến thảo luận của một số đại biểu cũng khẳng định vai trò gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục kỹ năng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho biết, những số liệu thống kê và ý kiến thảo luận tại hội thảo cho thấy thực trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực học đường vẫn còn có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống; người đứng đầu các cơ sở giáo dục cần nắm chắc quy định, nêu gương, từ đó tạo dựng môi trường thực sự an toàn cho học sinh. Bà Minh cũng lưu ý các trường sư phạm quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ giáo viên.

Trong tình hình hiện nay, khi dịch bệnh COVD-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều nơi học sinh chưa thể quay trở lại trường học, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương, nhà trường có các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, hạn chế tới mức tối đa việc học sinh, sinh viên là nạn nhân của tệ nạn bạo lực, bạo hành và không để các em bị lôi kéo bởi tệ nạn xã hội.

THANH HÒA

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh