THỨ SÁU, NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2022 05:40

Tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội, hoàn thiện chính sách pháp luật

(Dân sinh) - Năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn nghiện hút ma túy, hoàn thiện hệ thống pháp luật về cai nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm; đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ điều trị nghiện, nâng cao hiệu quả quản lý tại các cơ sở cai nghiện ma túy tập trung; tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung, xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai

Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ Lao động, Người có công và Xã hội năm 2020 diễn ra ngày 25/12, năm 2019, các cơ sở cai nghiện ma túy tập trung trên cả nước đã điều trị, cai nghiện cho 67.467 học viên.

Các cơ sở cai nghiện và địa phương thực hiện các hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; điều trị nghiện bằng Methadone cho người nghiện và thí điểm các mô hình cai nghiện như: Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng; hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; mô hình "tiền xét xử" liên quan đến "Tòa ma túy"; quân dân y kết hợp cai nghiện ma túy thuộc các xã khu vực biên giới. Tỷ lệ người nghiện ma túy được tham gia các chương trình điều trị cai nghiện so với số người nghiện có hồ sơ quản lý đạt 70%.

Tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội, hoàn thiện chính sách pháp luật - Ảnh 1.

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

Triển khai thí điểm các mô hình can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội, từng bước xây dựng hệ thống trợ giúp xã hội cho nhóm người bán dâm ở cộng đồng tại 41 tỉnh, thành phố.

Tổ chức hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị mua bán trở về; trong năm đã tổ chức giải cứu, xác minh 137 trường hợp nạn nhân bị mua bán; 100% nạn nhân đã được hỗ trợ các chế độ ban đầu, khám sức khỏe, trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với những nạn nhân có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện mô hình thí điểm trợ giúp nạn nhân tại cộng đồng ở 10 tỉnh, thành phố trọng điểm. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân; kiểm tra công tác hỗ trợ nạn nhân tại các địa phương.

Bên cạnh đó, năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai công tác cai nghiện ma túy, phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019. Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống mại dâm ở Trung ương; xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm; rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm năm 2019; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch phối hợp về dự phòng nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên đến năm 2020.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Tiếp tục hướng dẫn địa phương đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm trong đời sống xã hội… Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo Chương trình của Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Năm 2020, để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn nghiện hút ma túy; hoàn thiện hệ thống pháp luật về cai nghiện ma túy, phòng, chống mại dâm. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ điều trị nghiện; hoàn thiện chính sách hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về hiểm họa và tác hại việc sử dụng ma túy mới (ATS) đối với thế hệ trẻ; về vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình người nghiện và các tổ chức xã hội trong công tác cai nghiện ma túy.

Tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội, hoàn thiện chính sách pháp luật - Ảnh 2.

Hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng

Nâng cao hiệu quả quản lý tại các cơ sở cai nghiện ma túy tập trung; phát triển các mô hình cai nghiện và quản lý sau cai có hiệu quả tại cộng đồng; đổi mới công tác quản lý sau cai nghiện, tổ chức cai nghiện cho 100% người nghiện ma túy có quyết định của Tòa án áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành  trên địa bàn trong việc phát hiện, lập hồ sơ quản lý đối tượng nghiện ma túy.

Phát triển mạng lưới các cơ sở điều trị thay thế bằng Methadone và các phương pháp điều trị khác đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị nghiện cho người nghiện ma túy ở các địa phương. Phát triển các mô hình cai nghiện và quản lý sau cai có hiệu quả tại gia đình, cộng đồng; tăng cường quản lý, tư vấn, trợ giúp người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng và chống tái nghiện. Khuyến khích các các tổ chức, cá nhân phát triển các mô hình, các hình thức cai nghiện phục hồi gắn với dạy nghề, tạo việc làm, giảm tái nghiện và hoà nhập cộng đồng sau cai.

Tăng cường quản lý địa bàn, không để tệ nạn mại dâm gây bức xúc xã hội. Xây dựng, thí điểm các mô hình để từng bước hình thành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng trong việc tư vấn tâm lý, pháp lý, sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, giáo dục kỹ năng sống, trợ giúp xã hội nhằm tạo cơ hội cho người bán dâm hòa nhập cộng đồng bền vững; xây dựng mô hình phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng, chống lây nhiễm HIV tại cộng đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội vào các hoạt động phòng ngừa, giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung, xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh