THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 05:43

Tăng cường xây dựng văn hóa an toàn hàng không

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an ninh hàng không. Qua đó, tăng cường nhận thức của cộng đồng, xây dựng văn hóa an toàn hàng không bền vững.
Tăng cường hiệu quả và hiệu lực của công tác giám sát an toàn, an ninh hàng không.

Tăng cường hiệu quả và hiệu lực của công tác giám sát an toàn, an ninh hàng không.

Cụ thể, các cảng hàng không chú trọng giám sát an toàn tại sân bay - nơi có mật độ hoạt động cao của tàu bay và các phương tiện, cũng như khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác; thông tin cho hành khách tại cảng hàng không để hành khách hiểu rõ các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tạo nên văn hóa an toàn hàng không.

Với hành khách vô ý có hành vi không tuân thủ các quy định an ninh, an toàn, các cảng phải kịp thời ngăn ngừa và khuyến cáo. Trường hợp hành khách cố ý gây rối, phải kịp thời phát hiện và báo cáo cảng vụ hàng không xử lý nghiêm.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu, tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay tăng cường phổ biến, giám sát an toàn bay và khai thác bay, đặc biệt với các quy định về an toàn khoang khách.

Với những hành khách chưa tuân thủ, hãng hàng không phải kịp thời phát hiện và nhắc nhở; chủ động phát hiện, lập biên bản và báo cáo cảng vụ hàng không xử lý nghiêm hành khách không chấp hành quy định về an toàn, an ninh hàng không, trật tự công cộng trên tàu bay.

Các hãng hàng không cũng phải tăng cường phổ biến các quy định về an toàn hàng không với hành khách trước khi hành khách lên tàu bay, nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm và tạo văn hóa an toàn hàng không bền vững.

Trường hợp có các hành khách gây rối, các bộ phận liên quan phải báo cáo Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấm vận chuyển; đồng thời, kịp thời hướng dẫn cho các cảng vụ hàng không và các đơn vị khi cần thiết, bảo đảm hiệu quả của việc xử lý.

QUÝ ĐỨC

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh