THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 05:57

Tăng lương cơ sở vào giữa năm 2023 cần khoảng 60.000 tỷ đồng

(Dân sinh) - Theo tính toán của Bộ Tài chính, để thực hiện tăng lương cơ sở; tăng lương hưu và các khoản trợ cấp khác từ năm 2023 sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng...
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Liên quan đến nguồn lực để tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, ngay từ khi triển khai Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành địa phương phải bố trí nguồn lực tài chính để sẵn sàng khi cấp có thẩm quyền quyết định chính sách cải cách tiền lương.

Về giải pháp cho việc tăng lương cơ sở, ông Chi thông tin, chủ yếu là tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi. Từ khi triển khai nhiệm vụ này, tính đến hết năm 2021, theo số liệu từ các địa phương Bộ Tài chính đã tổng hợp, nguồn từ ngân sách địa phương đạt khoảng trên 290.000 tỷ đồng và ngân sách Trung ương là 43.000 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, theo phương án điều chỉnh tăng lương cơ sở đã được Chính phủ trình Quốc hội, tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội... do ngân sách Nhà nước chi trả và hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chế độ an sinh xã hội, điều chỉnh phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, theo tính toán, tổng nhu cầu kinh phí phát sinh sẽ cần khoảng 60.000 tỷ đồng. “Với nguồn lực hiện có, chúng ta hoàn toàn chủ động trong quyết sách tăng lương cơ sở khi cấp có thẩm quyền thông qua”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nêu rõ.

Trước đó, vào ngày 20/10, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tờ trình đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025.

Theo phương án Chính phủ đang trình Quốc hội về điều chỉnh mức lương cơ sở, sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8%); tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng với đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm; hỗ trợ thêm các đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 với mức lương thấp…

Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách tiền lương. Giai đoạn 2023-2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương.

Thành Công

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh