THỨ BẨY, NGÀY 20 THÁNG 08 NĂM 2022 01:06

Tăng thu nhập của người dân nông thôn lên 1,8 lần

Ngày 5/3, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX kiểu mới và Chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên minh HTX Việt Nam.

Chương trình phối hợp đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, trong đó đáng chú ý có việc phấn đấu đến năm 2025 có 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ít nhất 20% là nông thôn mới kiểu mẫu; chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có hơn 25% HTX ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu có 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; phối hợp xây dựng ít nhất 18 Chi hội Nông dân nghề nghiệp "3 trong 1" tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tăng thu nhập của người dân nông thôn lên 1,8 lần - Ảnh 1.

Lãnh đạo T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao biên bản ký kết chương trình phối hợp.

Nội dung chương trình phối hợp tập trung vào đổi mới phương thức hoạt động, tập trung một số nguồn lực để lựa chọn đầu tư xây dựng mô hình tạo điểm sáng, nhân tố mới đào tạo, giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động nông thôn; nâng cao trình độ dân trí, trang bị kiến thức khoa học, công nghệ sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản cho hội viên các bên... 

T.Ư Hội Nông dân Việt Nam sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm của chương trình; phối hợp các bên tổ chức các khóa đào tạo nghề, tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX kiểu mới... 

Bên cạnh các mặt phối hợp chung, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chú trọng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; vận động cán bộ, hội viên tham gia tích cực vào xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại và HTX kiểu mới. 

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung vận động các chủ trang trại, thanh niên sản xuất giỏi tích cực tham gia phát triển HTX kiểu mới; vận động thanh niên sau tốt nghiệp đại học, cao đẳng quay về phát triển sản xuất ở nông thôn.


KHÁNH VÂN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh