CHỦ NHẬT, NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2022 10:09

Tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế

Ngày 28/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Hội Cựu chiến binh Hà Nội có số lượng hội viên đông nhất cả nước, với 276.038 hội viên, sinh hoạt tại 816 tổ chức hội cơ sở và 5.163 chi hội. Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác cựu chiến binh ngày càng được nâng cao. Điều này góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của Hội Cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh các cấp của TP Hà Nội đã có bước phát triển toàn diện cả về số lượng, chất lượng và có chiều sâu. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội thường xuyên được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. Đặc biệt trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng NTM, đô thị văn minh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Thông qua các phong trào, hoạt động, bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ" của hội viên cựu chiến binh các cấp tiếp tục được giữ vững và phát huy. Vị trí, vai trò của cựu chiến binh ngày càng được khẳng định là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô. Tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp của TP xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở.

Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ tại thành phố Hà Nội 20 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, việc gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng là trách nhiệm to lớn, vẻ vang, nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô phải phấn đấu hơn nữa, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các cấp hội cựu chiến binh cần thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố… Trong đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho các hội viên cựu chiến binh, qua đó trực tiếp góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các cấp chính quyền, các Sở, ban, ngành tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, vận động cựu chiến binh phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; Tạo điều kiện để cựu chiến binh phát huy vai trò trong phát triển kinh tế, tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quan tâm phối hợp, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu quân nhân…

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội Cựu chiến binh trong phối hợp triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phối hợp làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân, tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội Cựu chiến binh các cấp tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở; Đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp trên cơ sở, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ VII sắp tới… Qua đó, tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của hội cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ.

THANH MẠNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh