THỨ HAI, NGÀY 23 THÁNG 05 NĂM 2022 06:25

Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc

Tại Lễ bàn giao công việc diễn ra ngày 14/4, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã nêu lên những vấn đề cần tập trung thực hiện của ngành VH-TT&DL trong thời gian tới.

Tân Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, ngoài những thành tựu đã đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế mà ngành VH-TT&DL cần khắc phục và sẽ có nhiều vấn đề mới nảy sinh cần phải giải quyết. Trong thời gian tới phải xử lý để giải quyết tốt tất cả những vấn đề về quản lý nhà nước của ngành VH-TT&DL theo quy định của pháp luật. Mặt khác cần tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết xử lý những vấn đề cấp bách, bức xúc và quan trọng do thực tiễn đặt ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: “Ngành VH-TT&DL sẽ tập trung vào chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách tốt đẹp. Phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, có giải pháp cụ thể, thiết thực để ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những hạn chế của con người Việt Nam. Đúc kết, xây dựng và từng bước hình thành những giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng và phát huy lối sống mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người, hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Ngoài ra, phải xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường XHCN và hội nhập quốc tế, xây dựng văn hoá trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng, làng bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực và có bổ sung những tiêu chí mới. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hoá, chủ động hội nhập quốc tế về văn hoá, tăng cường các thiết chế về văn hoá.

Nguyên Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng VH-TT&DL cho đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện (trái).

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, về lĩnh vực gia đình cần thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, là tổ ấm hình thành, nuôi dưỡng nhân cách con người; đề cao và phát huy vai trò gia đình.

Trong giáo dục đạo đức con người phải gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trong lĩnh vực thể dục thể thao phải mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, gắn với triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hoá, phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam; gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống. Phấn đấu đến năm 2020 số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 33%, gia đình tập luyện thể thao đạt 23%. Từng bước phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo vận động viên, phấn đấu là 1 trong 3 nước có thành tích cao dẫn đầu ở các kỳ SEA Games, từng bước tiếp cận thành tích của châu Á và thế giới ở một số nội dung Olympic, ASIAD mà nước có thế mạnh.

Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch cần tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại trong ngành du lịch. Trước hết là chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp của nguồn nhân lực du lịch, cải thiện môi trường du lịch, an ninh, an toàn văn minh trong du lịch về cơ sở hạ tầng, về công tác xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu, nâng cao nhận thức và tăng cường công tác quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, tập trung phát triển du lịch theo chiều sâu, được đo bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả bền vững thương hiệu và sự cạnh tranh; cải thiện và xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chất lượng, an toàn, thân thiện với những điểm đến danh tiếng và những thương hiệu du lịch nổi bật, đẳng cấp cao, rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực. Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 11-12% và đến năm 2020 đạt 12-13 triệu lượt khách quốc tế, 48-50 triệu lượt khách nội địa...

DUY LINH/Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham dự Hội nghị WEF tại Davos, Thụy Sỹ

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham dự Hội nghị WEF tại Davos, Thụy Sỹ

(Dân sinh) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị WEF năm 2022 diễn ra từ ngày 22 - 26/5 tại Davos, Thụy Sỹ. Nhân sự kiện này, Đại sứ, Trưởng Phái...
9 giờ trước
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh