Tây Ninh: Hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế

11:45 - 27/10/2020

(Dân sinh) - Hưởng ứng phong trào giảm nghèo bền vững của địa phương, các tầng lớp phụ nữ ở tỉnh Tây Ninh trong những năm qua đã có nhiều hoạt động, mô hình hiệu quả giúp chị em vượt ngưỡng nghèo, vươn lên chung tay cùng cộng đồng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thực hiện phong trào "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh đã phát động phong trào "Phụ nữ Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", góp sức xây dựng nông thôn mới. Thông qua các chương trình hỗ trợ giảm nghèo cho phụ nữ, mỗi năm toàn tỉnh có hàng trăm hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình quan trọng, phù hợp với nguyện vọng và mang lại lợi ích thiết thực phục vụ đời sống nhân dân, là tiền đề để thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển. Đây là một trong những mục tiêu được Đảng và nhà nước quan tâm, nhằm xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tây Ninh: Hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế  - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Mỹ Hạnh, ngụ khu phố 3, Thị trấn Dương Minh Châu sử dụng nguồn vốn khởi nghiệp để phát triển nghề sửa chữa điện lạnh.

Để chung sức xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện/thành phố hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở tổ chức triển khai, thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". "5 không" gồm: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học;"3 sạch" gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ gắn với triển khai, thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận các chương trình, đề án, hoạt động của hội, các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đồng thời, triển khai các hoạt động hiệu quả, nổi bật nhằm nâng cao chất lượng mô hình "Phụ nữ với xây dựng nông thôn mới", xây dựng các mô hình thực hiện cuộc vận động phù hợp từng nhóm đối tượng; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ các gia đình chưa đạt 5 không, 3 sạch; lựa chọn công trình/phần việc thiết thực thực hiện cuộc vận động đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện tiêu chí "Gia đình không đói nghèo" của cuộc vận động, các cấp hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ trong tỉnh tham gia phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình".

Thông qua hình thức vận động phong phú như hội viên, phụ nữ khá, có điều kiện giúp hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn về vốn, giống, phương tiện sản xuất/kinh doanh không tính lãi; thành lập các tổ/nhóm giúp nhau, như nhóm phụ nữ 3 trong 1(2 chị khá giúp 1 chị có hoàn cảnh khó khăn), tổ phụ nữ 3 biết, 2 hỗ trợ (biết mặt, hoàn cảnh, nhu cầu hội viên; hỗ trợ vốn - phương tiện làm ăn và kiến thức), tổ phụ nữ không đói nghèo, tổ ngành nghề, tổ học nghề gắn với giải quyết việc làm, hỗ trợ con giống; tổ đầu công, vần đổi công, góp vốn xoay vòng, tổ phụ nữ hỗ trợ hội viên mua bảo hiểm y tế (BHYT)...

Tây Ninh: Hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế  - Ảnh 2.

Chị Võ Thị Kiều Dung, ngụ Thị trấn Dương Minh Châu sử dụng vốn khởi nghiệp để buôn bán.

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục duy trì 107 tổ/2.025 thành viên Tổ phụ nữ học nghề gắn với giải quyết việc làm; Duy trì 34 tổ liên kết với 666 thành viên và 27 tổ hợp tác với 630 thành viên; Duy trì và đẩy mạnh hoạt động các mô hình tổ phụ nữ học nghề gắn với giải quyết việc làm; Giới thiệu hơn 11.500 phụ nữ vào làm việc tại các xí nghiệp, công ty, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ 418 chị khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp với số tiền 2,015 tỷ đồng...

Thông qua các hoạt động, các tổ/nhóm, hội viên, phụ nữ được hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm (về sản xuất, chăn nuôi, phát triển ngành nghề). Cụ thể, đã có 26.912 chị được đào tạo nghề theo nhu cầu, 85.289 chị được giới thiệu làm các công việc theo thời vụ, với thu nhập hàng ngày từ 150.000 đồng đến 180.000 đồng; 49.284 chị được giới thiệu vào làm việc tại các xí nghiệp, công ty, cụm công nghiệp trên địa bản tỉnh; 33.109 phụ nữ nghèo làm chủ hộ và chủ lực về kinh tế được hội giúp bằng nhiều hình thức với tổng trị giá trên 132 tỷ đồng; 12.718 lượt cán bộ chi, tổ hội và hội viên,gia đình phụ nữ khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ thẻ BHYT,… trị giá trên 8,7 tỷ đồng; đồng thời, đã vận động hội viên, phụ nữ tham gia BHYT được 237.048 thẻ.

Thực hiện Dự án "Hỗ trợ trâu/bò sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020", Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao 302 con trâu/bò sinh sản cho 302 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, trị giá 7,284 tỷ đồng; đã phối hợp câu lạc bộ ((CLB) Phụ nữ từ thiện trao tặng 170 con bò sinh sản, trị giá 3,651 tỷ đồng. Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng - Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 5 con bò sinh sản cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại 5 huyện biên giới, với tổng trị giá 75 triệu đồng.

Thông qua việc kết nối các nguồn lực, các cấp hội đã hỗ trợ vốn, phương tiện kinh doanh cho 1.011 chị khởi sự/phát triển kinh doanh, với tổng số tiền 5,106 tỷ đồng; đã xây tặng 618 "mái ấm tình thương", sửa chữa 18 căn nhà cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn không có điều kiện về nhà ở, với tổng trị giá trên 22,4 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua các hoạt động, đã giúp 5.407 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo làm chủ hộ, chủ lực về kinh tế thoát nghèo và trên 50 ngàn hội viên, phụ nữ có việc làm và thu nhập ổn định. Các hoạt động của các cấp hội có tác động tích cực, hiệu quả đến việc thực hiện tiêu chí 9 về nhà ở, tiêu chí 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về hộ nghèo, tiêu chí 12 về lao động có việc làm, tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí 15 về BHYT của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và phong trào "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới", trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và phong trào "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" tham gia xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ cũng như tác động của cuộc vận động và chương trình xây dựng nông thôn mới đối với địa phương, đối với người dân trên địa bàn tỉnh.

Thông qua đó, cổ vũ, động viên nhân dân, chị em hội viên các cấp hội tham gia tích cực để xây dựng nông thôn mới của tỉnh giàu đẹp;gắn kết chặt chẽ các nội dung thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" với các hoạt động, phong trào của hội và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với nội dung 19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phát huy hiệu quả hoạt động các tổ/nhóm/CLB phụ nữ thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động… Qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong cộng đồng về thực hiện cuộc vận động, thiết thực xây dựng nông thôn tỉnh Tây Ninh giàu đẹp, văn minh.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›