THỨ BA, NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2022 03:25

Tây Ninh: Tháng công nhân ý nghĩa và thiết thực

Tháng Công nhân năm 2017, với phương châm hướng về người lao động, Tây Ninh tập trung chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đối với công nhân, viên chức, lao động.

Theo đó, trong dịp mày, tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng 153 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 28,7 triệu đồng. Hỗ trợ xây tặng 2 căn nhà “Mái ấm giáo viên” với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Tổ chức giải việt dã thu hút hơn 200 đoàn viên công đoàn, tổ chức trồng 400 cây xanh ven đường và bàn giao số tiền gần 60 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn ở xã Thạnh Tân...

         Lễ phát động Tháng công nhân lần thứ 8 năm 2017 ở Tây Ninh

Cùng với đó, hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017, công đoàn cơ sở các cấp cũng tổ chức 112 buổi tuyên truyền về Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các quy định về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, an toàn sử dụng điện... cho hơn 2.800 lượt công nhân, lao động. Tham gia kiểm tra việc thực thi pháp luật lao động tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn, tổ chức thăm, tặng quà gia đình công nhân bị tai nạn lao động...     

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng công nhân    

Trong tháng công nhân, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến lợi ích người lao động như chính sách tiền lương, chế độ nâng lương, bữa ăn giữa ca, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn; quan tâm bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong công nhân lao động. Đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, lãnh đạo các doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp tục nâng cao trách nhiệm của mình trong đảm bảo thực hiện an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo lợi ích cho người lao động. Các doanh nghiệp cần quan tâm xây dựng môi trường làm việc, sản xuất kinh doanh lành mạnh và an toàn, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người bị tai nạn lao động…

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Tây Ninh đã khen thưởng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân lần thứ 8 năm 2017.

THIÊN HƯỚNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh