CHỦ NHẬT, NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2022 09:05

Thái Bình dừng tổ chức Lễ hội đền Trần và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này và UBND huyện Hưng Hà đề nghị dừng tổ chức Lễ hội đền Trần và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là dịp Tết lượng người về địa phương tăng cao, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này và UBND huyện Hưng Hà đề nghị dừng tổ chức Lễ hội đền Trần và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Ngoài nội dung dừng tổ chức Lễ hội đền Trần và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022, UBND tỉnh Thái Bình cũng giao cho UBND huyện Hưng Hà tham mưu thực hiện các nghi lễ truyền thống của lễ hội đền Trần ở quy mô phù hợp, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, kiểm soát, phòng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề xuất dừng tổ chức lễ khai mạc và các hoạt động phần hội của lễ hội đền Trần; dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, dự kiến diễn ra ngày 21/3 hằng năm.

Như vậy, đây là năm thứ hai tỉnh Thái Bình buộc phải tạm dừng tổ chức Lễ hội đền Trần và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch do dịch Covid-19.

HOÀNG MINH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh