THỨ HAI, NGÀY 16 THÁNG 05 NĂM 2022 12:00

Thanh Hóa chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp trên địa bàn về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật.

Thông tin từ Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Lê Văn Nam, Phó giám đốc Sở Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa ngày 11/5 vừa ký ban hành văn bản số 938/STTTT-BCXH gửi gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp trên địa bàn về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật.

Nội dung nêu rõ: Qua công tác theo dõi báo chí trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã nhận được nhiều thông tin về việc Viện Hỗ trợ pháp lý và Bảo vệ môi trường cấp giấy giới thiệu cho ông Thái Đình Vinh và Đinh Văn Minh với nội dung: "Liên hệ thông tin viết bài tuyên truyền về bảo vệ môi trường" đăng trên trang tin điện tử của Viện.

Căn cứ quy định pháp luật về báo chí, Viện Hỗ trợ pháp lý và Bảo vệ môi trường cấp giấy giới thiệu cho cán bộ của Viện đi lấy thông tin để đăng tải trên trang tin của Viện là không đúng theo quy định của hoạt động báo chí. Lý do, Viện không phải là cơ quan báo chí, không có chức năng cử phóng viên đi tác nghiệp báo chí.

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị trong quá trình phối hợp hoạt động báo chí, khi có các đối tượng giả danh là "phóng viên", "cộng tác viên" báo chí đến liên hệ công tác, thông báo kịp thời cho Sở cũng như cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

MỘC MIÊN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh