Thanh Hóa: Có 270 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

15:41 - 19/08/2017

Ông Phạm Duy Phương-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, đến nagy trên địa bàn tỉnh đã phát triển được 270 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo số liệu, 6 tháng đầu năm 2017, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ về công tác gia đình; bám sát chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh để xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), Bình đẳng giới, Hôn nhân và Gia đình …

Những năm qua, các cấp, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều nỗ lực tuyên truyền, đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình tại các địa phương; quan tâm chỉ đạo các địa phương chủ động nhân rộng mô hình PCBLGĐ.

Trong 6 tháng, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 20 mô hình PCBLGĐ, nâng tổng số mô hình PCBLGĐ trên địa bàn toàn tỉnh lên 270 mô hình, với 100 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”.

Để hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017, thời gian tới, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội về công tác gia đình; kiện toàn tổ chức, hoạt động và bảo đảm điều kiện cho Ban chỉ đạo các cấp hoạt động thường xuyên; tổ chức, lồng ghép các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, công tác PCBLGĐ với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, “xây dựng nông thôn mới”; tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu về gia đình và PCBLGĐ năm 2017.

HOÀNG MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›