Thanh Hóa: Gần 30 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sắp xếp

12:09 - 13/11/2020

(Dân sinh) - Gần 30 tỷ đồng tới đây sẽ được tỉnh Thanh Hóa chi hỗ trợ cho cán bộ dôi dư sau sắp xếp.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 10/11 vừa ký Quyết định số 4846-QĐ/UBND về việc Phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 181/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 và Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa đợt 2.

Thanh Hóa: Gần 30 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sắp xếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa đối tượng được hỗ trợ là cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Chính sách hỗ trợ đối với công chức là trưởng công an xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách là phó trưởng công an xã, thị trấn dôi dư do bố trí, sắp xếp Công an xã chính quy về các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tổng số đối tượng được hỗ trợ là 3.518 người. Trong đó cán bộ, công chức cấp xã là 64 người, ng]ời hoạt động không chuyên trách cấp xã là 3.454 người. Kinh phí thực hiện hơn 23,831 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết 181/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa đối tượng hỗ trợ là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, viên chức trạm y tế xã tại 143 xã, phường, thị trấn dôi dư sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã. Quyết định không áp dụng đối với cán bộ cấp xã giữ các chức vụ do bầu cử nghỉ việc sau Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 do không đủ điều kiện tuổi tái cử.

Số đối tượng được hỗ trợ là 396 người trong đó công chức cấp xã là 60 người, người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 336 người, kinh phí thực hiện hơn 5,169 tỷ đồng.

Kinh phí thực hiện hai chính sách trên từ bổ xung nguồn cải cách tiền lương tính từ nguồn chi quản lý hành chính trong dự toán năm 2020 là hơn 29 tỷ đồng.

Quyết định cũng nêu rõ, giao Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện các nghiệp vụ thông báo bổ xung có mục tiêu cho các địa phương và hướng dẫn các địa phương thực hiện chi trả. Các địa phương có trách nhiệm chi trả đúng đối tượng, nội dung theo quy định hiện hành.MỘC MIÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›