THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 07 NĂM 2022 01:41

Thanh Hoá: Hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng

Thanh Hoá: Hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng

Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược quân sự, kinh tế quan trọng của vùng Bắc Trung bộ và cả nước, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời và nhiều tiềm năng phong phú. Với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, những năm gần đây Thanh Hóa đã và đang nổi lên là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội… với hiện thực hoá khát vọng thịnh vượng.

Xây dựng Thanh Hóa đến 2030 tầm nhìn 2045

Ngày 5/8/2020 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 58 được ban hành với mục tiêu xây dựng một Thanh Hóa trong tương lai phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh, thành tỉnh kiểu mẫu của cả nước với 9 nội dung quan trọng. Dựa trên các tiềm năng thế mạnh với vị trí kết nối thuận lợi cả trong nước và quốc tế, đất đai rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào, bờ biển dài, có đầy đủ các loại hình giao thông. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.

Với mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước với công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người gần 9.000 USD, kim ngạch xuất khẩu là 15 tỷ USD, tỷ lệ đô thị hóa 50% trở lên. Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng, miền, các cực tăng trưởng, là cơ sở để tỉnh Thanh Hoá phát huy vai trò là một cực tăng trưởng mới.

Một góc thành phố Thanh Hoá

Một góc thành phố Thanh Hoá

Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù, phù hợp để tỉnh Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, tạo nền tảng để trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tạo nền tảng để tỉnh Thanh Hoá trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hoá và thể thao của khu vực và cả nước. Thực hiện tốt công tác tôn giáo và dân tộc.

Sun Group đang vẽ nên bức tranh du lịch đa trải nghiệm tại xứ Thanh với những dự án điểm nhấn - Quảng trường Biển Sầm Sơn. Ảnh phối cảnh minh họa

Sun Group đang vẽ nên bức tranh du lịch đa trải nghiệm tại xứ Thanh với những dự án điểm nhấn - Quảng trường Biển Sầm Sơn. Ảnh phối cảnh minh họa

Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác và hữu nghị với các địa phương của nước bạn Lào, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền.        

Hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng

Ngày 3/2/2021, Nghị quyết số 13/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động của Chính phủ là nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu tại Nghị quyết 58 từ đó xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với tổ chức kế hoạch theo lộ trình phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị Quyết. Chương trình hành động thể hiện vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ theo tinh thần đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Thanh Hóa. Từ đó xác định vai trò nhiệm vụ chủ yếu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND các tỉnh, thành phố trong vùng liên kết phát triển tập trung chỉ đạo. Thực hiện các chủ trương, chính sách đột phá, nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng, mở rộng hợp tác quốc tế, đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền quốc gia. Nghị quyết 13 nêu ra mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 với tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP hàng năm đạt 11% trở lên, thu ngân sách trên địa bàn tăng 10% và tổng huy động vốn xã hội đầu tư 5 năm là 750 nghìn tỷ đồng. Đến năm 20205, GRDP/người đạt 5.200 USD trở lên, kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ USD, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 40% diện tích. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP phải đạt từ 9,2% trở lên, thu ngân sách địa bàn tăng 7%, tổng đầu tư vốn toàn xã hội trong 5 năm đạt 900 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người gần 9.000 USD, kim ngạch xuất khẩu là 15 tỷ USD , tỷ lệ đô thị hóa 50% trở lên. Tầm nhìn đến năm 2045, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu.

Sun Group đang vẽ nên bức tranh du lịch đa trải nghiệm tại xứ Thanh với những dự án điểm nhấ - Khu suối nước khoáng Quảng Yên. Ảnh phối cảnh minh họa

Sun Group đang vẽ nên bức tranh du lịch đa trải nghiệm tại xứ Thanh với những dự án điểm nhấ - Khu suối nước khoáng Quảng Yên. Ảnh phối cảnh minh họa

Ngày 9/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định ban hành về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về việc thực thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế gồm 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế biển và ven biển, từ đó cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội và bền vững. Ngày 13/11/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa gồm 8 cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có những chính sách Trung ương bổ sung, hỗ trợ nguồn lực cho địa phương, đồng thời các chính sách về phân cấp quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp sẽ tạo sự chủ động, tăng tính trách nhiệm của địa phương, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư các dự án lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho biết: “Nghị quyết số 37 là sự thể chế hóa cao nhất, sinh động nhất Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, nhằm tạo ra xung lực mới để tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Thanh Hóa thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới theo Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong những năm tiếp theo, Thanh Hóa sẽ phát huy tối đa hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của tỉnh để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. Xem công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng, các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa”.

“Đến nay, cùng với sự vươn dậy mạnh mẽ của đất nước, Thanh Hóa cũng đang tạo được nhiều bước đột phá trong phát triển. Tính riêng giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt 11,2%, trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 8 cả nước và cao nhất trong các tỉnh Bắc Trung bộ; thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm tăng 19%, năm 2020 đạt 31.418 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015, đứng thứ 11 cả nước. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, toàn tỉnh đã thu hút được 1.205 dự án đầu tư trực tiếp (79 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký đạt 147.360 tỷ đồng và 3.778 triệu USD. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt 581 nghìn tỷ đồng, gấp 1,7 lần giai đoạn 2011 -2015... Năm 2021, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, song Thanh Hóa vẫn đạt tốc độ GRDP 8,85% và là địa phương đứng trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đặc biệt, Thanh Hóa lần đầu tiên lọt top 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021” - Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá thông tin thêm.

THU HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Nắng nóng diện rộng trên cả nước, chiều tối mưa dông

Nắng nóng diện rộng trên cả nước, chiều tối mưa dông

Trong hai ngày 5-6/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nắng nóng ở khu vực này được dự báo có khả năng kéo dài đến ngày 8/7. Từ chiều...
2 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh