THỨ NĂM, NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2022 06:52

Thanh Hóa hỗ trợ gạo cho người dân bảo vệ rừng tại các huyện miền núi

(Dân sinh) - Ngày 25/3, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định hỗ trợ gạo dự trữ Quốc gia cho người dân ở các huyện miền núi đã có công trong việc bảo vệ, phát triển rừng.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc hỗ trợ gạo dự trữ Quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại các huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân và Mường Lát.

Cụ thể, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 14.660,54 ha, số gạo thực hiện hỗ trợ đợt 1 năm 2021 (từ tháng 1 đến 3) là 752.382 kg. Trong đó, huyện Quan Sơn được hỗ trợ 145.365 kg, diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng là 4.044,08 ha; huyện Quan Hóa được hỗ trợ 239.065 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 6.580,46 ha; huyện Lang Chánh được hỗ trợ 50.453 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 739,5 ha; huyện Như Xuân được hỗ trợ 317.499 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 3.296,5 ha.

Riêng huyện Mường Lát có tổng số hộ được hỗ trợ là 2.597 hộ với 12.252 nhân khẩu, diện tích bảo vệ, nhận khoán bảo vệ rừng tự nhiên được hỗ trợ là 20.026 ha và số gạo thực hiện hỗ trợ đợt 1 năm 2021 (từ tháng 1 đến 2) là 367.560 kg.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ Quốc gia, đảm bảo công tác xuất cấp, giao nhận hàng cứu trợ, viện trợ và theo đúng văn bản hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước cùng các quy định hiện hành.

UBND các huyện phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa để giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng theo qui định.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh