Thanh Hóa: Không được hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính

10:53 - 11/09/2019
Thanh Hóa: Không được hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính

tỉnh Thanh Hóa Cấm ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính

(Dân sinh) - Để đảm bảo việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời chấm dứt các trường hợp lao động hợp đồng trái quy định theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND yêu cầu tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn...

Cụ thể, đối với các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: Nghiêm cấm ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan xây dựng kế hoạch khắc phục những sai sót trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức và hồ sơ cán bộ, công chức; báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/12/2019.

Thanh Hóa: Cấm ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có kế hoạch giải quyết dứt điểm số lao động hợp đồng không đúng quy định theo hướng sau:

Đối với trường hợp đã ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ, nếu còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện tuyển dụng vào viên chức, trong đó ưu tiên các trường hợp đã ký hợp đồng lâu năm, có năng lực, phù hợp với vị trí cần tuyển dụng (Sở Nội vụ hướng dẫn đối tượng, chính sách ưu tiên theo các Nghị quyết, quy định của  Đảng, Chính phủ); sau khi đã tuyển dụng đủ số chỉ tiêu được giao vẫn dôi dư thì phải thực hiện chấm dứt hợp đồng.

Đối với cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được UBND tỉnh Thanh Hóa giao năm 2019, phải chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền tuyển dụng đảm bảo đủ biên chế làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng hết số biên chế được UBND tỉnh giao năm 2019, hoặc đến ngày 31/12/2019 chưa sử dụng hết số biên chế được giao mà không giải trình được là do lý do khách quan, phải xem xét, cắt giảm vào chỉ tiêu biên chế năm 2020.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên:

Các đơn vị sự nghiệp công lập còn chỉ tiêu biên chế được giao phải thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định và số lượng biên chế được giao; chấm dứt tình trạng hợp đồng lao động trong khi cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết chỉ tiêu biên chế được giao.

Xây dựng phương án, kế hoạch giải quyết dứt điểm số lao động hợp đồng không đúng quy định; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể giải quyết việc thiếu số lượng người làm việc so với định mức quy định và yêu cầu vị trí việc làm.

HOÀNG MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›