THỨ NĂM, NGÀY 11 THÁNG 08 NĂM 2022 10:04

Thanh Hoá: Nghĩa nặng, Tình sâu

Trả lời phỏng vấn Dân Sinh nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 (1947 - 2022), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn khẳng định: “Tôn vinh, tri ân công lao to lớn và thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là đạo lý, tình cảm thiêng liêng và trách nhiệm to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội”.

*Xin ông cho biết, thời gian qua Thanh Hoá đã quan tâm thực hiện chính sách đối với NCC như thế nào?

Đảng và Nhà nước luôn coi công tác thương binh, liệt sỹ và NCC với cách mạng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. 75 năm qua, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ưu đãi đối với NCC đã được ban hành, triển khai thực hiện; đối tượng hưởng chính sách được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện.

Xác định chăm lo cho gia đình chính sách, NCC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; là trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội, vì vậy, cùng với cả nước, những năm qua, Thanh Hoá đã thực hiện đồng bộ hệ thống các chính sách nhằm tôn vinh và đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của NCC với cách mạng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCC; đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.  

Empty

Toàn tỉnh có 350.045 NCC, trong đó, 4.630 Bà mẹ VNAH (96 mẹ còn sống), gần 500 cán bộ lão thành cách mạng, 900 cán bộ tiền khởi nghĩa, khoảng 56.000 liệt sĩ, 44.000 thương binh, hơn 15.000 bệnh binh, hơn 100 Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, gần 20.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Năm 2021, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho gần 71.900 đối tượng NCC, kinh phí hơn 142,5 tỷ đồng/tháng. Tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách mới đối với 26.768 trường hợp. Giải quyết chế độ mai táng phí NCC 4.767 trường hợp. Tiếp nhận, di chuyển, sao lục hồ sơ NCC và cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, liệt sĩ 1.525 trường hợp. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ cấp đổi lại 1.334 Bằng Tổ quốc ghi công...

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở LĐ-TB&XH phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu, xây dựng đề án hỗ trợ nhà ở cho NCC báo cáo các bộ, ngành Trung ương thẩm định phê duyệt.

CT Tuấn3

Đến nay, toàn tỉnh có 29.190 hộ thuộc diện được hỗ trợ, trong đó xây mới 10.502 hộ, sửa chữa 10.688 hộ với tổng kinh phí gần 633.840 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã thực hiện chế độ ưu đãi NCC và con của NCC trong giáo dục và đào tạo cho 9.467 lượt, với tổng kinh phí hơn 55 tỷ đồng. Trong những tháng đầu năm 2022, các địa phương đã chi trả trợ cấp hằng tháng cho trên 70.100 NCC với cách mạng, kinh phí là hơn 131,47 tỷ đồng. 

*Ông có thể chia sẻ thêm về kết quả huy động xã hội hóa thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa" ở Thanh Hoá thời gian qua?

Những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, "Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và NCC” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp, đơn vị quân đội, công an, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, như: Đóng góp kinh phí, hiện vật hỗ trợ NCC xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Mẹ VNAH; thăm hỏi, tặng quà NCC nhân dịp lễ, tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm; xây dựng, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc phần mộ liệt sĩ…

Ngoài việc triển khai thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp, ngành và của toàn xã hội, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

CT Tuấn2

Các phong trào, cuộc vận động, như: Vận động toàn dân tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ NCC còn khó khăn về nhà ở; phong trào nhận phụng dưỡng, đỡ đầu, chăm sóc Bà mẹ VNAH, thương, bệnh binh nặng, cha, mẹ liệt sĩ neo đơn; giúp đỡ, tạo điều kiện cho NCC và gia đình chính sách phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Nhiều tổ chức, đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên nhận chăm sóc thường xuyên các công trình ghi công liệt sĩ. Nhiều tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng đến hết đời Mẹ VNAH; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình, NCC nhân dịp lễ, tết...

 *Để tiếp tục quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần NCC với cách mạng, ngoài các chính sách của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa có thêm chủ trương, giải pháp nào, thưa ông?

Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã khẳng định rõ việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, ngày càng chăm lo tốt hơn cuộc sống của NCC. Bởi vậy, cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với NCC và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và các hoạt động tri ân thiết thực đối với NCC.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thương binh - liệt sĩ và NCC; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng, trình ban hành các cơ chế, chính sách đối với NCC; tích cực hỗ trợ NCC bằng các việc làm cụ thể, thiết thực nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần NCC.

Empty

Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động phong phú. Tập trung giải quyết những tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách ưu đãi NCC; tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, an táng phần mộ liệt sĩ; xây dựng, nâng cấp các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ trở thành công trình văn hóa - lịch sử, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ…

Bên cạnh đó, cần thường xuyên tôn vinh, đề cao vai trò gương mẫu, tích cực, ý chí tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống của các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, NCC; nhân rộng các điển hình, tấm gương thương binh “tàn nhưng không phế”; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa…

Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022), các cấp, ngành của tỉnh Thanh Hóa tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động tri ân, phong trào đền ơn đáp nghĩa; phát động phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong các địa phương, đơn vị để thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC.

Đến nay, hầu hết NCC và thân nhân NCC đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện về nhà ở, 100% Bà mẹ VNAH còn sống đã được phụng dưỡng. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc NCC đã thật sự trở thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội, các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hết sức phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.

Xin cảm ơn ông!

Chú thích ảnh: Một số hình ảnh hoạt động ý nghĩa và tri ân của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2022). 

THU HƯƠNG (Thực hiện)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh