THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2022 10:59

Thanh Hóa: Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề

Theo đó, các cơ sở dạy nghề sẽ được ra soát theo các tiêu chí: kết quả tuyển sinh, thực trạng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, hiệu quả đào tạo, hiệu suất sử dụng cơ sở vật chất thiết bị đã được đầu tư...

 

Ngày 15/9, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công văn số 9421/UBND-VX về việc thực hiện Công văn số 3484/LĐTBXH-TCDN ngày 31/8/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về  việc rà soát, sắp xếp mạng lưới dạy nghề trên địa bàn tỉnh trong 5 năm (2010 - 2015) theo các tiêu chí: kết quả tuyển sinh, thực trạng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, hiệu quả đào tạo, hiệu suất sử dụng cơ sở vật chất thiết bị đã được đầu tư...

Lao động học nghề may tại Trường trung cấp nghề huyện Thạch Thành

Theo đó, đối với cơ sở dạy nghề công lập: Xây dựng phương án chuyển giao, sáp nhập, giải thể các cơ sở công lập hoạt động không hiệu quả. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cơ sở dạy nghề đang hoạt động tốt đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy nghề gắn với tích cực triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Không thành lập mới các cơ sở công lập; chỉ xem xét đề xuất thành lập mới hoặc nâng cấp từ trung cấp lên cao đẳng đối với các cơ sở cam kết tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư khi thành lập mới hoặc nâng cấp.

Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường trung cấp, cao đẳng nghề và các cơ sở có đào tạo nghề bậc trung cấp, cao đẳng hằng năm phải dựa trên kết quả tuyển sinh năm trước, nhu cầu của xã hội đối với từng nghề đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định và được các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giáo dục và Đào tạo thẩm định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Đối với cơ sở ngoài công lập: Có chính sách, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh xã hội hóa; khuyến khích thành lập các cơ sở tư thục vì mục đích lợi nhuận.

Tường Lâm/ LĐ&XH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh